Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Ordinul ANAF nr. 1451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc"

Ordinul ANAF nr. 1451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc"
15-feb-2010

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1451/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc", cod 14.13.03.14/j a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 98, din 12 februarie 2010.

Avand in vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba modelul si continutul formularului 105 „Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc”, cod 14.13.03.14/j, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2. — Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor si Nomenclatorului privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc, prevazute in anexele nr. 2 si 3.
Art. 3. — Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 4.
Art. 4. — Operatorii economici care detin licente pentru exploatarea jocurilor de noroc, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, si care indeplinesc conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc declara taxa de autorizare aferenta licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare la momentul acordarii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, in formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar
Bucuresti, 8 februarie 2010.
Nr. 1.451.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one