Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Obligatii fiscale pentru luna mai

4 mai 2010

Conform calendarului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii trebuie sa indeplineasca in luna mai urmatoarele obligatii fiscale:

17 mai

-Depunerea declaratiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie si sursa de venit (Formular 200 ) pentru anul 2009 de catre persoane fizice care au realizat, individual sau intr-o forma de asociere,venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, si castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract si Formular 201 de catre contribuabilii care au realizat venituri din strainatate: profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate. Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c), timp de 3 ani consecutivi.

-Depunerea cererii privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ (Formular 230 ) de catre persoane fizice care realizeaza venituri din salarii, si care: a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, si solicita restituirea acestora; b) doresc ca o suma din impozitul anual sa fie destinata pentru sponsorizarea organizatiilor nonprofit; c) solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ

-Depunerea declaratiei privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice (Formular 223) pentru anul in curs de catre asociatul desemnat sa raspunda de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritati, in cazul asocierilor care in anul anterior au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cele care estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior.

-Depunerea situatiei livrarilor de tigarete de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse. HG 1620/2009

-Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

-Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

-Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final HG 1620/2009.

-Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile de catre operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali, destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali

-Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

-Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

-Transmiterea on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia

-Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

25 mai

-Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedenta de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Depunerea Declaratiei privind accizele Formular 103 de catre orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
-Lunar
-Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
-Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)

-Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata Formular 301 de catre persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1. Persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1. Persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301)

-Depunerea Declaratiei privind veniturile din activitati agricole- impunere pe norme de venit Formular 221 pentru anul in curs de catre contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, conform CF art. 71

-Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedent de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

-Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta de catre orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna

-Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102 pentru luna precedent de catre platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one