Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Mircea Dinescu, incompatibil cu funcţia de membru al CNSAS, potrivit ANI

Mircea Dinescu, incompatibil cu funcţia de membru al CNSAS, potrivit ANI
3-feb-2010

Inspectorii de integritate afirmă că Mircea Dinescu se află, din anul 2006, în stare de incompatibilitate, întrucât deţine simultan atât calitatea de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii cât şi funcţia de administrator al unor societăţi comerciale.

"În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestaţie", conform prevederilor legale, spune ANI, într-un comunicat de miercuri, remis agenţiei MEDIAFAX.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat că Mircea Dinescu se află, începând cu data de 27 martie 2006, în stare de incompatibilitate, întrucât deține simultan atât calitatea de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), cât şi funcţia de administrator al unor societăăţi comerciale.

Dinescu a deţinut, în perioada 1990 - 1992, funcţia de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România.

În 27 martie 2006, Dinescu a fost numit în funcţia de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securităţii, funcţie asimilată celei de secretar de stat.

Potrivit prevederilor Legii 144/12007, membrii Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securităţii au obligaţia declarării averii și a intereselor.

Agenția Naţională de Integritate s-a sesizat din oficiu, conform dispoziţiilor Legii nr. 144/2007, republicată, în urma publicării mai multor articole de presă care semnalau posibila nerespectare de către Dinescu, în calitate de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a dispoziţiilor legale referitoare la regimul juridic al incompatibilităților.

"Întrucât, în urma verificării prealabile efectuate în temeiul Legii 144/2007, au rezultat indicii temeinice referitoare la încălcarea de către Dinescu a prevederilor legale privind regimul juridic al incompatibilităţilor, în temeiul art. 45, alin. 1 al aceluiaşi act normativ, s-a procedat la verificarea stării de incompatibilitate între calitatea de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității şi funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale", susţine ANI.

Procedura de înştiinţare a lui Dinescu - spune ANI - a fost îndeplinită, "în baza mandatului poştal cu confirmare de primire, Mircea Dinescu fiind informat cu privire la declanşarea procedurii de verificare, precum şi asupra drepturilor sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare".

"În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi documentelor transmise de instituțiile competente, a rezultat că Mircea Dinescu a desfăşurat activităţi şi a înregistrat venituri după cum urmează: începând cu data de 19.02.2004, Mircea Dinescu deţine funcția de administrator unic la S.C. AGROINDUSTRIALA S.R.L. GIUBEGA; în perioada 15.12.2005 - 14.11.2008, Mircea Dinescu a deţinut şi exercitat efectiv funcția de administrator unic al S.C. GRĂDINA CU VIȘINI S.R.L.; S.C. AGROINDUSTRIALA S.R.L. GIUBEGA şi S.C. GRĂDINA CU VIȘINI S.R.L. au desfăşurat activitate comercială în mod neîntrerupt şi au înregistrat în perioada 2006 - 2008, venituri în sumă totală de 6.145.388 RON și profit în sumă totală de 2.058.010 RON", arată ANI.

În perioada 2006 - 2008, Dinescu a dobândit şi un venit net în cuantum total de 679.240 lei din drepturi de proprietate intelectuală, astfel: în anul 2006, un venit net de 110.267 lei; în anul 2007, un venit net de 46.673 lei; în anul 2008, un venit net de 522.300 lei.

În conformitate cu prevederile art. 99, alin. 1, lit. l) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, membrilor Colegiului CNSAS li se aplică regimul incompatibilităților prevăzut pentru miniştri și, respectiv, secretari de stat.

Potrivit dispozițiilor art. 84 alin. 1. lit. c) și alin. 2 din acelaşi act normativ, funcția de membru în cadrul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este incompatibilă cu funcția de administrator la societățile comerciale.

"Având în vedere cele de mai sus, s-au constatat următoarele: Mircea Dinescu, în calitate de persoană care exercită o funcție de demnitate publică din cadrul unei instituții aflată exclusiv sub control parlamentar, nu a respectat obligaţiile referitoare la regimul juridic al incompatibilităţilor; starea de incompatibilitate a lui Mircea Dinescu a intervenit începând cu data de 27.03.2006 (data numirii), ca urmare a exercitării simultane a funcţiei de membru al Colegiului C.N.S.A.S., asimilată celei de secretar de stat, respectiv a funcţiei de administrator al S.C. AGROINDUSTRIALA S.R.L. GIUBEGA (începând cu data de 19.02.2004), precum şi de administrator al S.C. GRĂDINA CU VIȘINI S.R.L. (în perioada 15.12.2005 - 14.11.2008)", explică ANI.

Potrivit prevederilor art. 49, alin. 3 din Legea 144/2007 privind Agenţia Naţională de Integritate, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcţiilor ori demnităţilor publice, după caz, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor este supusă controlului judecătoresc.

sursa http://www.mediafax.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one