Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Astazi, ora 00:00
Avocatnet.ro
Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 30, din 14 decembrie 2010.
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. — In temeiul dispozitiilor art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2010, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

I. Finante publice si economie:
1. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana, pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 168/2009;
3. aprobarea scoaterii prin rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibili pentru unii operatori economici;
4. reglementari privind asigurarea unui cadru unitar de management pentru beneficiarii proiectelor finantate prin fonduri structurale;
5. masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010.

II. Justitie:
— modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, in vederea transpunerii Directivei
2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne.
III. Sanatate:
1. reglementarea unor masuri in domeniul descentralizarii sistemului sanitar;
2. modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Transporturi:
1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera;
3. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. reglementarea unor masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati
nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar;
5. reglementari pentru eficientizarea activitatii de pilotaj in domeniul aviatiei.

V. Mediu:
— instituirea infrastructurii pentru informatii spatiale in Romania.
VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege
VII. Administratie publica si interne:
1. adoptarea ordonantei privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez;
2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale.

Art. 2. — In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2010.
Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 14 ianuarie 2010.
Nr. 9.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one