Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Guvernul pregăteşte noi măsuri anticriză

Guvernul pregăteşte noi măsuri anticriză
Guvernul va introduce un nou set de măsuri de combatere a crizei şi reluarea creşterii economice, precum stoparea controalelor abuzive la firme, simplificarea publicării actelor de funcţionare a firmei şi reducerea la minim a capitalului pentru microîntreprinderile înfiinţate de către tineri.
Unele dintre aceste măsuri vor fi introduse în primăvara acestui an, prin modificarea Codului de procedură fiscală.

"Va fi revizuită modalitatea de percepere a creanţelor fiscale accesorii, prin înlocuirea sistemului majorărilor de întârziere cu unul mai flexibil, bazat pe dobânzi şi penalităţi de întârziere. Va fi reglementată şi posibilitatea reglării pe cale amiabilă, după primirea somaţiei, a eventualelor neconcordanţe în fişa de evidenţă pe plătitor şi evidenţa contribuabililor, urmând să fie eliminate şi prevederile actuale care condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni", au declarat, joi, agenţiei MEDIAFAX, surse ministeriale.

Legislaţia actuală condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate sau de până la 2.000 lei în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluat în bani.

Pentru tinerii care intenţionează să înfiinţeze microîntreprinderi, cerinţa privind capitalul de pornire va fi redusă la minimum, la 10 lei, cu restrângerea domeniilor de activitate la maximum 5 servicii. Pentru microintreprinderea aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri, vor fi acceptate scutiri la plata impozitelor pe profit şi salarii, acordarea cu prioritate de sprijin financiar, scutirea de la plata unor taxe vamale, precum şi acordarea de credite cu perioadă de graţie şi prin acordarea de garanţii în proporţie de 90% din valoarea creditului de către un fond de garantare.

De asemenea, vor fi restrânse condiţiile impuse angajatorilor care încadrează şomeri, iar competenţele profesionale vor fi recunoscute şi certificate, ca măsură de stimulare a ocupării.

"Pentru a feri companiile de verificări abuzive din partea diferitelor autorităţi, vor fi aplicate amenzi de până la 2.000 lei persoanelor care dispun nejustificat controale repetate, cu aceeaşi tematică şi la acelaşi contribuabil", au arătat sursele.

Prin control repetat nejustificat se va înţelege verificarea iniţiată în cursul a doi ani consecutivi de către aceeaşi instituţie de control, la aceeaşi firmă, în lipsa unor elemente clare care să justifice aceste acţiuni.

În acelaşi timp, Guvernul va majora cu câte 500 lei limitele minime şi maxime ale amenzilor percepute pentru neachiziţionarea registrului unic de control.

Conform legii, o firmă este obligată să achiziţioneze registrul unic de control, în care sunt înscrise toate acţiunile de control iniţiate de instituţii ale statului la societatea respectivă. Pentru neachiziţionarea acestui registru, amenda actuală este cuprinsă între 500 lei şi 1.000 lei.

Guvernul va interveni şi în cazul procedurilor de aprobare tacită, urmând să decidă că în cazul în care o autorizaţie nu este emisă în termenul legal, solicitantul va primi un document oficial prin care i se va permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii şi care va ţine loc de autorizaţie în toate cazurile, inclusiv în faţa organelor de control. În acelaşi timp, va fi eliminată obligativitatea participării procurorului la soluţionarea litigiilor în domeniul emiterii autorizaţiilor.

Va fi introdusă şi o lege distinctă de simplificare a formalităţilor de publicitate privind constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale, prin introducerea unor reguli care vor permite publicarea hotărârilor judecătoreşti şi a actelor comercianţilor prin intermediul unei platforme electronice centrale, organizată la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Pentru conversia în monedă naţională a operaţiunilor desfăşurate de către filialele firmelor din România cu sediul în străinătate va fi acceptată posibilitatea utilizării unui curs mediu anual.

Sumele stabilite de către Comisia Europeană ca debite, reprezentând TVA neeligibilă din fonduri comunitare, care nu au fost returnate la bugetul UE de beneficiari ai programelor Phare 1998, inclusiv dobânzile penalizatoare pentru întârzierea rambursării, precum şi diferenţele nefavorabile de curs valutar vor fi acoperite din credite bugetare.
sursa http://www.mediafax.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one