Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Ordinul MS nr.173/2010 - modificarea si completarea Ordinului MS nr. 426/2009 - aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor

Ordinul MS nr.173/2010 - modificarea si completarea Ordinului MS nr. 426/2009 - aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate
15 Martie 2010
Avocatnet.ro
Fisiere atasate:
Anexa ordin

Ordinul Ministerului Sanatatii nr.173/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 155, din 10 martie 2010

Vazand Referatul de aprobare al Directiei strategii si politica medicamentului nr. 1.847/25.02.2010, avand in vedere:
— prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
— prevederile Hotararii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
— prevederile Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sanatatii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Se aproba Lista si preturile de decontare ale medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana care se acorda bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate nominalizate prin Hotararea Guvernului nr. 367/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu fac parte din categoria medicamentelor ale caror preturi sunt prevazute in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.”
2. Anexa la ordin devine anexa nr. 1.
3. Dupa anexa nr. 1 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2, al carei continut este prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. — Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurari de sanatate, operatorii economici importatori si distribuitori, Compania Nationala „Unifarm” — S.A., furnizorii publici si privati de servicii medicale, precum si farmaciile cu circuit deschis care deruleaza programe nationale de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Bucuresti, 3 martie 2010.
Nr. 173.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one