Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Prag de achiziţii directe ridicat la 50.000-100.000 euro

1 iunie 2010

Pragul achiziţiilor publice directe ar putea fi majorat de la 15.000 euro la 50.000 euro pentru bunuri şi servicii şi de la 40.000 euro la 100.000 euro în cazul lucrărilor, iar limita maximă până la care pot fi atribuite contracte de lucrări prin procedura cererii de oferte ar urma să crească de peste şase ori, la 4,85 milioane euro, potrivit Mediafax.

Modificările au fost incluse într-un document elaborat de Secretariatul General al Guvernului sub forma unei ordonanţe de urgenţă, care a fost trimis pe circuitul de avizare.
Proiectul prevede că autoritatea contractantă are dreptul de a achziţiona direct produse, servicii sau lucrări în măsura în care valoarea achiziţiei este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 50.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse sau de servicii şi a 100.000 euro pentru fiecare achiziţie de lucrări, limite de aproximativ trei ori mai mari decât cele actuale.
Documentul mai prevede că autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 euro (faţă de 100.000 euro în prezent) pentru contractul de furnizare şi cel de servicii, precum şi de 4,85 milioane euro (faţă de 750.000 euro în prezent) pentru contractul de lucrări.
Conform proiectului, în cazul formulării unei contestaţii către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau a unei acţiuni în justiţie, pentru care nu s-a luat act de renunţare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a încheia contractul/acordul cadru după comunicarea deciziei Consiliului, respectiv pronunţarea sentinţei judecătoreşti, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare. Contractul/acordul cadru încheiat cu nerespectarea acestei reguli va fi lovit de nulitate.
În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, aceste prevderi sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie.
sursa :http://www.evz.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one