Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Nicolăescu a umflat cheltuielile din sănătate cu sporuri ilegale şi plăţi pentru lucrări neefectuate

19-martie-2010

Scris de Oana Voinea
Curtea de Conturi ne dezvăluie pe ce s-au tocat în 2008 banii României

Deconturile nejustificate, nerespectarea procedurii de achiziţie publică, plăţi pentru lucrări neexecutate, construcţii „invizibile“, sporuri nelegale, concedii medicale pentru bolnavi închipuiţi sau aparatură medicală „fantomă“ - sunt doar cåteva dintre neregulile constatate de Curtea de Conturi în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) şi a Direcţiilor de Sănătate Publică (DSP), în ultimul an de mandat al contabilului Eugen Nicolăescu.
Spre exemplu, inspectorii Curţii de Conturi au constatat că MSP plătea salarii şi chiar acorda concedii de odihnă unor anagajaţi care plecaseră din structurile ministerului.
La capitolul abateri aducătoare de prejudicii, raportul Curţii de Conturi adaugă şi sporurile ilegale. Astfel, la DSP Bistriţa-Năsăud şi Buzău au fost constatate plăţi nelegale privind spor de utilizare PC şi ore de gardă efectuate de medici care ocupă funcţii publice, iar la DSP Covasna şi Sibiu au fost făcute plăţi fără documente justificative către constructori.
Au fost constatate şi abateri de la prevederile legale în efectuarea cheltuielilor.
Astfel, MSP a înregistrat în patrimoniu plăţi pentru medicamentele şi materialele sanitare care, cu ocazia recepţiei, au fost identificate ca fiind necorespunzătoare calitativ, respectiv nu au corespuns clauzelor contractuale referitoare la termenul de valabilitate, acesta fiind mai mic decåt cel prevăzut în contracte. Plata facturilor a fost efectuată integral înainte de înlocuirea de către furnizori a bunurilor care nu corespundeau calitativ. MSP nu a luat măsura calculării, urmăririi şi încasării penalităţilor, în procent de 0,1%/zi, care trebuiau calculate la valoarea bunurilor, pentru perioada cuprinsă între termenul de livrare (conform contractului) şi data livrării bunurilor înlocuite.
De asemenea, au fost decontate cheltuieli de cazare pentru structuri turistice de confort superior celui admis de HG nr. 1.860/2006.
La DSP Botoşani, Mehedinţi, Olt şi Sălaj a fost achitată, către executantul de lucrări, contravaloarea unor materiale peste valoarea lucrărilor executate.

20,2 mil. lei pentru studii

În cazul abaterilor de la prevederile legale privind achiziţiile publice, au fost constatate deficienţe la planul de achiziţii publice pe anul 2008.
„Planul de achiziţii publice pe anul 2008 nu a fost întocmit astfel încåt să asigure concordanţa dintre cheltuielile prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli şi valoarea bunurilor propuse a se achiziţiona“, arată raportul.
Inspectorii curţii au mai constatat că în anul 2008 MSP a efectuat cheltuieli de capital din venituri proprii în sumă de 20.230.000 de lei, pentru elaborarea unor studii de expertiză tehnică şi fezabilitate în vederea reabilitării clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 15 spitale judeţene de urgenţă. „Actele normative în baza cărora au fost efectuate aceste cheltuieli sunt contradictorii“, arată raportul.

Prejudicii de milioane de pe urma spitalelor

Curtea de Conturi a constatat abateri şi la verificările efectuate la 69 de spitale publice finanţate din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale MSP.
Potrivit raportului au fost constatate abateri cu privire la modul de stabilire, evidenţiere şi încasare a veniturilor în termenul şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, care au condus la calcularea de venituri suplimentare în sumă totală de 4.203.300 lei, din care: 3.970,5 de lei la Fondul Naţional Unic de Asigurări sociale de Sănătate (FNUASS) şi 232.800 de lei la bugetul de stat.
Pe langă banii datoraţi FNUASS, inspectorii Curţii au constatat abateri care au determinat producerea unor prejudicii în sumă totală de 2.663,8 lei, din care: 2.325.400 lei în cazul finanţării de la bugetul FNUASS şi 338.400 lei în cazul finanţării de la bugetul de stat.
Raportul mai arată că abaterile financiar-contabile, în număr de 234 de cazuri, au condus la denaturarea datelor raportate prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2008 cu suma totală de 186.777.600 lei din care: 175.452.600 lei în cazul finanţării de la bugetul FNUASS, 133.300 lei în cazul finanţării de la bugetul de stat şi 11.191.700 lei bugete locale şi alte surse de venit.
Ca şi în cazul Direcţiilor de Sănătate Publică, spitalele au umflat cheltuielile decontånd lucrări de reparaţii care nu au fost efectuate sau lucrări mai mari decåt cele din deviz. De asemenea, au fost decontate cheltuieli de hrană către furnizori la un preţ mai mare decåt valoarea de piaţă şi au fost făcute plăţi nelegale, peste valoarea prevăzută în contractele de achiziţii încheiate cu agenţii economici.
sursa http://www.curentul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one