Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Studiile functionarului public pentru promovarea in clasa. Ordinul ANFP care descurca doua legi

19 Martie 2010
drd. Ana Cioriciu Stefanescu
Promovarea in clasa reprezinta o modalitate de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin modificarea raporturilor de serviciu si transformarea administrativa a postului detinut intr-unul de o calitate superioara, atat ca atributii cat si ca responsabilitati, determinata de absolvirea cu diploma de licenta a unei forme de invatamant superioare.

Acest proces este conditionat de natura studiilor absolvite si de conditia de a promova examenul organizat in acest sens (care transforma o vocatie intr-un drept).

Potrivit art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici[1], asa cum a fost modificat de art. I, pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local[2], „In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii”.

Inainte de modificare, acest articol avea urmatorul continut: „In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul de promovare organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, in conditiile legii.

Iata deci ca in urma modificarii, a aparut si conditia studiilor utile pentru desfasurarea activitatii pentru promovarea in clasa, lasata, desigur, la aprecierea conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

Potrivit art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, asa cum a fost modificat de art. I, pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009, promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.

Insa, art. 16 din Anexa nr. III la Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009[3] modifica iar recentele modificari care au intervenit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/20094, dispunand: „Functionarii publici care absolvesc studii universitare de licenta in domeniul de activitate al autoritatii sau institutiei publice, incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, in conditiile legii, intr-o functie publica de executie cu gradul profesional de asistent sau, dupa caz, principal, din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, astfel incat sa i se asigure o crestere de maximum 5%, dar nu mai putin decat salariul de baza avut anterior”.

Deci, s-ar putea intelege ca, de la 1 ianuarie 2010, studiile absolvite nu trebuie sa mai fie in specialitatea in care isi desfasoara activitatea functionarul public sau utile pentru desfasurarea activitatii, ci sa fie in domeniul de activitate al autoritatii sau institutiei publice.

Totusi, art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, aprobat prin Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1932/2009[4], mentine solutia art. 68 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, asa cum a fost modificat de art. I, pct. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 cu privire la studiile necesare promovarii in clasa, dispunand: “In cazul absolvirii unei forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, functionarii publici incadrati in functii publice cu nivel de studii inferior care doresc sa promoveze in clasa prezinta compartimentelor de resurse umane, in vederea aprobarii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, insotita de diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor”.

In concluzie un Ordin al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici descurca doua legi - Legea nr. 188/1999 si Legea-cadru nr. 330/2009.

NOTE:

[1] Republicata in M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007, modificata si completata ulterior.

[2] Publicata in M. Of. nr. 668 din 6 octombrie 2009.

[3] Publicata in M. Of. nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

[4] Publicat in M. Of. nr. 8 din 6 ianuarie 2010.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one