Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Noua lege a concurenţei sancţionează tergiversarea proceselor în instanţă

7 iulie 2010


Consiliul Concurenţei va putea interveni mai prompt şi mai concret atunci când are semnale din piaţă privind posibile practici anticoncurenţiale, potrivit ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Concurenţei, care îmbunătăţeşte cadrul procedural existent, adaptând normele şi procedurile naţionale cu prevederile comunitare în domeniul concurenţei.
Un element de noutate îl constituie introducerea în actul normativ a prevederii conform căreia o decizie a Consiliului Concurenţei poate fi suspendată de Curtea de Apel Bucureşti doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni de 30 la sută din amenda stabilită prin decizia atacată.
În acest fel se va urgenta soluţionarea proceselor ce au ca obiect contestarea sancţiunilor aplicate de autoritatea de concurenţă prin implicarea reală şi efectivă în desfăşurarea procesului a agenţilor economici care au plătit deja cauţiunea.
De asemenea, conform noilor reglementări, Consiliul Concurenţei poate sancţiona cu amendă între 5.000 lei şi 40.000 lei autorităţile publice centrale şi locale pentru pentru nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate sau furnizarea de informaţii inexacte, incomplete. Legislaţia de până acum permitea Consiliului Concurenţei să amendeze doar agenţii economici.
‘Consiliul Concurenţei şi-a adaptat legislaţia şi procedurile la noile realităţi economice, pentru a putea acţiona asemănător cu celelalte autorităţi de concurenţă din Statele Membre. În acest fel vom fi mai flexibili şi vom putea interveni cu mai multă celeritate şi eficienţă ori de câte ori este nevoie, astfel încât consumatorii să beneficieze de cele mai bune produse şi servicii pe care le oferă piaţa din România, la preţuri concurenţiale’, a declarat, într-un comunicat, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.
O altă noutate o reprezintă introducerea în actul normativ a prevederii potrivit căreia recunoaşterea săvârşirii unei fapte anticoncurenţiale de către un agent economic reprezintă circumstanţă atenuantă care va conduce la diminuarea amenzii cu un procent cuprins între 10- 25 la sută din nivelul de bază. Această prevedere de reducere a amenzii este diferită de prezentarea voluntară de probe care face obiectul ‘politicii de clemenţă’.
Persoanele fizice care participă cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant la organizarea unui cartel pot fi sancţionate şi cu interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, similară aceleia de care s-a folosit pentru încălcarea legii. Această prevedere vine în completarea celei care permitea pedepsirea persoanelor fizice cu închisoare de la 6 luni la patru ani sau cu amendă.
De acum înainte, la solicitarea Comisiei Europene sau a altor autorităţi naţionale de concurenţă, inspectorii Consiliului Concurenţei vor putea realiza, pe teritoriul naţional, inspecţii inopinate pentru aceste autorităţi. De asemenea, au fost modificate articolele referitoare la înţelegeri anticoncurenţiale şi abuz de poziţie dominantă, urmărindu-se ca prevederile naţionale să fie cât mai aproape ca şi conţinut de cele comunitare. Acest lucru este menit să asigure un plus de certitudine juridică agenţilor economici care se vor afla în situaţia de a-şi evalua un anumit comportament atât prin prisma legislaţiei naţionale cât şi a celei comunitare.
Ordonanţa prevede obligaţia notificării intenţiei de a realiza o concentrare economică (preluarea unei companii sau fuziune), până în prezent autoritatea de concurenţă fiind notificată după semnarea actului de realizare a operaţiunii În acelaşi timp, sunt clarificate condiţiile şi cadrul procedural în care se pot adopta măsuri interimare sau accepta angajamente în cazul practicilor anticoncureţiale şi în cel al concentrarilor economice.
A fost simplificată metoda de calcul a taxei pentru autorizarea unei concentrări economice, în sensul că reprezintă 0,04 la sută din cifra de afaceri totală pe teritoriul României, dar nu poate fi mai mare de 100.000 euro (echivalent lei). Potrivit legislaţiei anterioare, taxa de autorizare reprezenta 0,1 la sută din cifra de afaceri realizată pe piaţa pe care avea loc concentrarea economică. Această modificare vine în sprijinul companiilor, care nu vor mai fi nevoite să îşi calculeze cifra de afaceri doar pe un segment al activităţii lor, separat de cifra de afaceri totală.
Actul normativ introduce modificări importante referitoare la testul de compatibilitate a concentrărilor economice cu un mediu concurenţial normal, trecându-se de la ‘testul de dominanţă’, la testul SIEC (substantial impediment of effective competition test).
Potrivit prevederilor anterioare, Consiliul Concurenţei determina mai întâi aspectele legate de crearea sau consolidarea unei poziţii dominante ca rezultat al concentrării, după care analiza efectele legate de împiedicarea semnificativă a concurenţei efective. Noile reglementări, pun accent pe efectele concentrării economice asupra mediului concurenţial, crearea sau consolidarea unei poziţii dominante nereprezentând, obligatoriu, forme de restrângere a concurenţei.
Noile reglementări vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
sursa ;http://www.financiarul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one