Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Vanzarea firmelor cu datorii - isterie nationala

22 iunie 2010


Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care limiteaza cesionarea companiilor debitoare

Tot mai multi patroni isi ce sio nea za actiunile sau partile so cia le ale firmelor, in ideea de a scapa de datorii. Aceasta me to­da nu ii impiedica pe cre di tori sa dea de urma celor care au facut da toriile, dar le ingreuneaza munca. Exe cu tivul pregateste o OUG cu scopul de a interzice instrainarea firmei in lipsa unui control fiscal.

Firmele private au acumulat datorii mari din cauza scaderii pietei, a blo ca jului financiar si a lipsei de facilitati fiscale. Actionarii si administratorii aces tor firme cauta solutii pentru a scapa de datorii, iar raspunsul vine tot din piata. Pe site-urile de anunturi s-au inmultit ofertele de preluare a firmelor cu datorii, in schimbul unui comision. De exemplu: „Preluam societati cu datorii de orice natura (bu ge tul statului, furnizori, banci, leasing), prin Registrul Comer tului, rapid si discret. Se schim ba si domiciliul fiscal. Cel mai mic co mision de pe piata”.


Cei care ofera astfel de servicii sunt firme de consultanta sau cabinete de avo ca tura. Ei le ofera, aparent, ad minis tra to ri lor si ac­tio na rilor firmelor cu datorii im presia ca evi­ta res pon sa bi litatea da to riilor daca instraineaza ac tiu nile firmei.
Directia: paradisuri fiscale

Contactat telefonic, un astfel de in termediar, care a solicitat anonimatul, a afir mat ca vanzatorii sunt, in general, persoane care vor „sa scape” dupa ce au acumulat datorii, in general la bugetul de stat, sau persoane care nu au o evidenta contabila foarte clara la societatile res pective si renunta, platind un comision.

„Aceste firme sunt cesionate catre com panii offshore. In momentul in care eu am un client care doreste sa cesioneze o firma care are debite restante sau are alte probleme, atunci se in fiin teaza o com pa nie offshore, in general in SUA – Delaware si ce sio narea se face pe acea companie”, a mai spus sursa citata. Firmele scot la van za­re doar datoriile, pentru ca activele sunt scoase din so cie tate ina in te de cesiune. In ter­me dia rul care foloseste firme offshore in caseaza un comision de 10%-15% pentru firmele cu datorii mici si de 2% in cazul datoriilor foarte mari. Tranzactiile de acest tip s-au inmultit incepand din no iem brie 2009. Ritmul de crestere s-a am pli fi cat in ultimele doua luni, dupa ce a aparut un proiect de or do nan ta de urgenta care va li mi ta drastic ac cesul la o cesiune de acest tip. Noua legislatie, care ar putea intra in vigoare pe 1 iulie, va obliga fir mele sa trea ca printr-un control fiscal inain te de ce siune. Din punctul de ve de re al profilului fir melor care apeleaza la cesiune, pe primele locuri sunt do me­niile confectii, trans por turi si constructii.

Oferta comerciala a intermediarului citat sustine ca, dupa semnarea con trac tu lui, cel care cesioneaza nu va mai avea nici o responsabilitate cu privire la activitatea firmei, eliberandu-se chiar si un „contract de garantie” in acest sens.
Nu exista garantii reale

Site-ul custodie.ro mentioneaza ca, pentru preluarea firmelor cu datorii, sunt necesare urmatoarele documente: con trac tul de cesiune a partilor sociale sau a actiunilor, hotararea adunarii ge ne rale a asociatilor/actionarilor sau decizia aso cia tului unic, noul act cons titutiv ac tua lizat si contractul de asistenta ju ri dica pentru reprezentarea la Registrul Comer tu lui. Reprezentantii societatii spun ca dau anunturi pentru preluarea de firme in masura in care au cereri din partea celor care vor sa preia firme, actionand exclusiv ca inter me diari. Ovidiu Neagu, managerul site-ului custodie.ro, spune ca unele ce siuni se fac pentru ca vanzatorul sa faca mai dificila executarea datoriilor, aspect care nu poate fi garantat, sau pentru re lan sarea ac ti vi ta tii economice. „Pe noi nu ne intereseaza decat sa redactam actele si sa luam co mi sio nul”, a afirmat Neagu.

Romeo Cosma, Managing Partner al societatii de avocatura Cosma&Asociatii, confirma ca cesiunea firmei nu inseam na posibilitatea de a evita raspunderea si de a ingropa datoriile. Cei care fac astfel de oferte „speculeaza naivitatea adminis tra to rilor”.

Legea reglementeaza ca ad mi nis tra to rii si alte persoane din conducerea fir me lor pot fi facute responsabile pentru starea de insolventa a societatii.

„In momentul in care se stabilieste ca organele de conducere ale societatii au desfasurat activitati care fie au deter mi nat apa ritia starii de insolventa, fie au men ti nut activitatea societatii, desi aceas ta era in insolventa, atunci ju de ca to rul sindic poate obliga organele de con du cere sa suporte o parte sau intreg pasivul societatii. Daca ei au facut cesiu nea deja si s-a schimbat actionariatul – n-are nicio relevanta - ras pun­derea ra mane. Daca dupa cesiune se schim ba si adminis tra to rii, la fel. Legea poate sta bili ca res pon sa bi li tatea sa apar ti na si vechilor ad minis tratori”, a afir mat Cosma.

Astfel, judecatorul sindic poate apre cia ca vanzarea a fost facuta cu scopul de a evita raspunderea.

Ordonanta pregatita de guvern va modifica legea privind evaziunea fiscala si Codul Fiscal, in sensul in care statul va avea o garantie in plus asupra res pon sa bi li tatii organelor de conducere ale so cie ta tilor. De asemenea, creditorii se vor putea opune efectuarii cesiunilor intr-un mod mai mai simplu.

Deputatul PDL Cristian Boureanu, campion in domeniu

„Financiarul” a dezvaluit, la inceputul acestei luni, ca deputatul PDL Cristian Boureanu a vandut, in ultimii doi ani, doua firme indatorate catre cetateni irakieni, pe care ulterior nimeni nu i-a mai gasit.
Potrivit datelor de la Monitorul Oficial, Boureanu a vandut in ianuarie 2010 firma Topanel Metecno Trading catre doi cetateni irakieni, Kadem Ahmed si Omar Feisal.
Ultimul dintre acestia fusese implicat anul trecut si in preluarea firmei „Crimbo Prod Carn“, cumparata de alti irakieni de la Cristi Borcea, actionarul echipei Dinamo Bucuresti, un prieten apropiat al lui Boureanu.
Firma lui Boureanu avea la momentul vanzarii datorii de 6 milioane de lei catre diferiti creditori.
Boureanu a mai aplicat aceasta metoda si in 2008, cand si-a vandut catre alti doi cetateni irakieni firma Bar Operator, cu datorii totale la vremea respectiva de aproximativ 1,9 milioane de lei, din care o buna parte erau catre bugetul de stat.
sursa :http://www.financiarul.com/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one