Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Situatiile financiare pentru 2009 se depun numai la Registrul Comertului

Situatiile financiare pentru 2009 se depun numai la Registrul Comertului
Astazi, ora 13:03
Avocatnet.ro
Firmele vor depune situatiile financiare anuale, pentru anul 2009, numai la oficiile judetene ale registrului comertului, respectiv oficiul registrului comertului al Municipiului Bucuresti, potrivit legii nr. 441/2206.

Masura, inclusa in Legea 441/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 955 din 28 ianuarie 2006, a fost initial prevazuta incepand cu 1 ianuarie 2007, insa aplicarea ei a fost amanata, astfel incat, din 2010, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora, prevazute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, vor fi depuse numai la oficiul registrului comertului.”

Potrivit legii, persoana care depune este administratorul firmei sau o persoana imputernicita de acesta. In cazul in care situatia financiara este depusa de un salariat al unei firme de contabilitate trebuie prezentata si imputernicirea acordata firmei de contabilitate de catre administrator.

Ce se depune

1.Cererea de depunere situatie financiara anuala la R.C. – formular ONRC nr. 11-10-187, completata conform instructiunilor de completarea documentului;
2.Discheta / suport magnetic cu datele situatiei financiare realizate cu programele de asistenta puse la dispozitie de MFP, si care va contine fisierele:
- pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale (formele prescurtat si lung) si pentru firmele de asigurari si/sau reasigurari si pentru brokeri de asigurari, fisierele: Unitate.txt, Date.txt, SumeControl.txt
- pentru banci, cooperative de credit, societati supravegheate de CNVM, societati din domeniul pensii private, institutii financiare nebancare, societati din domeniul fonduri de garantare a pensiilor private, fisierele:Unitate.dbf, Date.dbf
3.Situatia financiara anuala semnata si stampilata de persoanele in drept conform legii;
4.Documente insotitoare pentru situatia financiara anuala, conform legii, dupa cum urmeaza:

Conform normelor MFP:
-Note explicative la situatiile financiare (vezi modele in norme M.F.P. ref. La bilantul anual), in conformitate cu Normele Europene conform sectiunii 8 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV a Comunitatii Economice Europene;
-Raport administrator / Consiliu de Administratie / Directorat;
-Raport auditori financiari / Raport comisie de cenzori – daca este cazul;
-Propunere de distribuire a profitului realizat / acoperire a pierderilor;
-Declaratie pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991(model in normele MFP);

Conform Legii 31/1990:

-Proces verbal al adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau asociatului unic referitor la aprobarea bilantului si a contului de profit si pierdere la 31.12.2009;
-Dovada achitarii taxei de registrus
-Dovada achitarii taxei de publicare a anuntului la M.O. pentru cifra de afaceri mai mare ca 10 milioane de lei(daca este cazul).
-Documentele subliniate trebuie sa insoteasca obligatoriu situatia financiara.

Termenul de depunere este, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art. 185, de 15 zile de la data aprobarii situatiei financiare in adunarea generala a asociatilor / actionarilor.

Termenul limita - impus de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 este de 150 de zile de la incheierea exercitiului contabil, respectiv 60 de zile pentru declaratii de inactivitate.

Pentru confirmarea depunerii situatiei financiare anuale R.C. va elibera o confirmare de primire.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one