Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Regulamentul Registrului Comerţului a fost simplificat

Regulamentul Registrului Comerţului a fost simplificat
14 ianuarie 2010

Firmele vor fi înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de către de directorul societăţii sau celelalte persoane desemnate de acesta, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului.
Soluţionarea cererilor de înregistrare a fost astfel simplificată prin trecerea acestora din competenţa judecătorului delegat în cea a persoanei sau persoanelor desemnate de directorul general al ONRC. Potrivit sursei citate, radierea din Registrul Comerţului se dispune de secţia comercială a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul.
Competenţa de numire a lichidatorului aparţine secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are sediul comerciantul. În cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, şi în cazul divizării, competenţa de verificare a legalităţii hotărârii asupra acestor acţiuni precum şi a actului constitutiv ori a actului modificator şi de a dispune înregistrarea acestora la registrul comerţului aparţine secţiei comerciale a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul comerciantului, conform actului normativ.
Hotărârea de fuziune şi actul constitutiv al societăţilor rezultate sau, după caz, actul modificator al societăţii absorbante se depun la oficiul registrului comerţului, care le înaintează, în termen de 24 de ore de la primire, instanţei competente. ONRC nu va încasa taxa judiciara de timbru şi contravaloarea timbrului judiciar.
Ordonanţa de Urgenţă a intrat în vigoare în 14 ianuarie 2010. În 6 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea profesiei de registrator comercial.
sursa http://www.financiarul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one