Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Proiect de lege: Scutiri de impozite pentru firmele infiintate de tineri

Proiect de lege: Scutiri de impozite pentru firmele infiintate de tineri
de Claudia Pirvoiu HotNews.ro
Sâmbătă, 27 februarie 2010,

Ministerul economiei, comertului si mediului de afaceri a reintrodus in dezbatere publica un proiect de lege privind stimularea infiintarii microintreprinderilor de catre tinerii intreprinzatori, debutanti in afaceri. Proiectul a mai facut obiectul unor discutii, in septembrie 2009, fiind o initiativa a fostului minister al IMM-urilor. Potrivit actului normativ, tinerii cu vârsta până în 35 de ani isi vor putea infinta asa-numitele firme starter, fiind scutiti de la plata mai multor impozite, timp de trei ani.

Pentru ca firmele starter să se deosebească de celelalte societati, după denumirea acestora, se va adăuga menţiunea scrisă în întregime “societate cu răspundere limitată starter” sau “S.R.L. – S”.Calitatea de firmă starter se obţine la data înregistrării acesteia la oficiul registrului comerţului în a cărui raza teritorială se află sediul său social şi respectiv, se pierde, prin efectul legii, la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării.

Firma starter va beneficia de următoarele facilităţi:
înregistrarea societăţii pe cale electronică, la ghişeul unic de la oficiul registrului comerţului;
accesul prioritar la închirierea spaţiilor pentru desfăşurarea activităţii în cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi de software);
accesul prioritar al salariaţilor şi asociaţilor societăţii, la orice formă de instruire, informare şi documentare în domeniul afacerilor, organizată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi de unităţile din subordinea sau în coordonarea acestuia;
scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata în care societatea are calitatea de firmă starter;
scutirea de la plata impozitului pe profit, în mod excepţional, pentru o perioadă de încă doi ani calendaristici, după expirarea perioadei prevăzută la lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii:
-când profitul obţinut se reinvesteşte integral în modernizarea propriilor mijloace fixe amortizabile şi/sau în calificarea/recalificarea/perfecţionarea profesională/managerială, potrivit legii, a personalului necesar activităţilor desfăşurate;
-când se obţin profituri suplimentare prin deschiderea de noi puncte de lucru sau filiale, precum şi prin creşterea capacităţii de producţie existentă la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistrării societăţii;
-când se efectuează investiţii destinate protejării mediului înconjurător, avizate de către autoritatea competentă;
-când au fost angajate, pe durată nedeterminată, pe posturi nou create, şi menţinute în activitate timp de minim 12 luni, cel puţin 7 (şapte) persoane, inclusiv şomeri, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii;
scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 5 (cinci) salariaţi, angajaţi pe durată nedeterminată, pentru un venit impozabil nominal echivalent cu 500 euro, la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare din luna anterioară aceleia pentru care se face plata. Pentru veniturile individuale care depăşesc pragul menţionat, diferenţa se impozitează potrivit legii.
scutirea angajatorului de la plata CAS pentru veniturile aferente timpului lucrat de 5 (cinci) salariati, angajaţi pe durată nedeterminată;
scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, respectiv, de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, potrivit Anexei 1 la H.G. nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
primirea de consultanţă, generală şi/sau de specialitate, pe baza co-finanţării cheluielilor aferente, din fonduri proprii şi atrase;
obţinerea de credite cu perioadă de graţie sau de alte forme de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor art. 4. lit. c), pe baza accesului la garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, până la cel mult 90% din valoarea creditului solicitat, pentru împrumuturi destinate exclusiv realizării de investiţii proprii

Potrivit notei de fundamentare, "proiectul de Lege prevede, pentru firmele tip starter, un obiect de activitate restrâns la cel mult cinci dintre domeniile conţinute de CAEN Rev. 2, pornindu-se de la premisa că întreprinzătorii care vor opta pentru acest tip de firmă (cel mult 5 asociaţi!) au o idee clară de afacere într-un anumit domeniu (fiecare dintre cei 5 asociaţi putându-se concentra şi putând coordona afacerile firmei pe un singur domeniu de activitate!), astfel încât firma va avea şanse mai mari să fie profitabilă, să se dezvolte rapid şi să se consolideze economic şi financiar în cei 3-5 ani în care, potrivit prezentei legi, poate beneficia de anumite facilităţi"
sursa http://economie.hotnews.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one