Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Obligatiile fiscale din luna martie

9-martie-2010

Conform calendarului stabilit de ANAF pentru anul 2010, in luna martie contribuabilii trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii fiscale:

Termen 15 martie
Depunerea Declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica Formular 204 pentru anul 2009 de catre asociatiile fara personalitate juridica, prin asociatul desemnat.

Depunerea Situatia livrarilor de tigarete de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare

Depunerea situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

Depunerea situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile de catre operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali (destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali)

Depunerea situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Depunerea situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala)

Depunerea evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii

Transmiterea on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia

Depunerea situatiei privind modul de valorificare a alcoolului si distilatelor pentru luna precedent de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate C.F. art. 237 (se abroga din 1aprilie 2010)

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. I 2010 de catre contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform CF art. 71 C.F.art.82 alin. (3).

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri Formular 390 VIES de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Termen 25 martie

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trim. II 2010 de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine

Plata taxelor aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto si pariuri mutuale - pentru anul in curs Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.

Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105 Declaratia se depune pentru pozitiile 3-7 si 8-9 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010

Depunerea Declaratiei privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc Formular 105 de catre organizatorii de jocuri de noroc. Declaratia se depune pentru pozitiile 10, 13 si 14 din Nomenclatorul cuprins in OPANAF 1451/2010

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedenta de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Depunerea Declaratiei privind accizele Formular 103 de catre orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153:
-Lunar
-Trimestrial, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
-Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)
-Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata(Formular 301) de catre persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1, persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153^1 si persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) - d) si f) - g) (vezi instructiuni de completare formular 301)

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 privind calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedent de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta de catre orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102 pentru luna precedent de catre platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one