Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Obligatii fiscale la inceputul anului 2010

Obligatii fiscale la inceputul anului 2010
14 Ianuarie 2010
Mazars
Prezentul material detaliază sistemul plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit aplicabil din 2010 de către toţi contribuabilii, precum şi regularizarea impozitului pe profit datorat pentru 2009. Se aduc clarificări privind certificarea declaraţiei anuale de impozit pe profit de către un consultant fiscal. De asemenea, sunt prezentate noile reguli de întocmire şi depunere a declaraţiei recapitulative, precum şi alte obligaţii de declarare aferente începutului de an. Sunt prezentate câteva aspecte contabile de interes referitoare la inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2009 şi la noul Ordin nr. 3055 / 2009 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabil din 2010.
1. Plati anticipate in contul impozitului pe profit datorat pentru anul 2010

Conform art. 34, literele a) si b) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”), incepand cu anul 2010 toti contribuabilii (cu exceptia celor care platesc impozit pe profit anual) trebuie sa aplice sistemul platilor anticipate de impozit pe profit, aplicat in anii precedenti doar de societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.

Astfel, incepand cu 2010 contribuabilii au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

2. Regularizarea impozitului pe profit datorat pentru anul 2009

Va reamintim ca, in conformitate cu prevederile art. 34, alin. (10) si (11) din Codul Fiscal, contribuabilii, altii decat societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, trebuie sa declare si sa plateasca pentru trimestrul IV 2009 o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35 alin. (1), respectiv pana la data 25 aprilie 2010.

Prin exceptie, contribuabilii care definitiveaza pana la data de 25 februarie 2010 inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, fara a declara impozit pe profit de plata in declaratia trimestriala aferenta trimestrului IV 2009.
În consecinta, va recomandam sa analizati pana pe 25 ianuarie 2010 (data limita de depunere a declaratiei 100 la luna decembrie 2009) care este posibilitatea reala a companiei dumneavoastra de a definitiva calculul impozitului pe profitul anului 2009 pana pe 25 februarie 2010 si sa declarati / platiti impozitul aferent trimestrului IV - 2009 conform acestei decizii.

3. Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit de catre un consultant fiscal

Conform prevederilor art. 83, alin. (5) din OG 92 / 2003 privind Codul de Procedura Fiscala („Codul de Procedura Fiscala”), declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Din raspunsurile scrise primite de la Ministerul Finantelor, precum si din discutiile informale cu reprezentantii acestora, a rezultat ca prevederea se aplica declaratiilor anuale de impozit pe profit cod „101”, cu termen de depunere dupa 1 ianuarie 2010, deci inclusiv declaratiei anuale de impozit pe profit pentru anul fiscal 2009. De asemenea, exceptia de la regula certificarii nu se aplica acelor contribuabili care, desi nu aveau obligatia auditarii situatiilor financiare, au optat pentru auditare.

4. Depunerea lunara de declaratiei recapitulative

Va reamintim ca, in conformitate cu Codul Fiscal, art. 156^4 (astfel cum a fost modificat prin OUG 109 / 2009), incepand cu anul 2010, declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" (390 VIES) trebuie intocmita si depusa de catre orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 153^1 din Codul Fiscal, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice. În declaratia recapitulativa se vor mentiona:
- Livrarile si achizitiile intracomunitare, conform reglementarilor in vigoare pana in 2010;
-Achizitiile de servicii pentru care locul de impozitare este in statul membru al beneficiarului, incepand cu anul 2010. Sunt excluse din aceasta categorie prestarile de servicii care beneficiaza de scutire de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile.
Declaratia recapitulativa se intocmeste pentru fiecare luna calendaristica in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.

5. Alte obligatii procedurale pentru inceputul anului 2010

Va reamintim urmatoarele obligatii administrative pe care trebuie sa le indepliniti la inceputul anului 2010:
- Emiterea deciziei privind numarul de la care se emite prima factura in anul 2010, conform prevederilor Ordinului 2226/2006, anexa 4.
- Depunerea la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie 2010 inclusiv, a unei declaratii de mentiuni in care sa se inscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata, precum si o mentiune referitoare la faptul ca nu ati efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent, in cazul in care in 2010 aveti obligatia depunerii de deconturi de TVA trimestriale (Codul Fiscal, art. 156^1, alin. (6));
- Depunerea la organele fiscale competente, pana pe data de 8 ianuarie inclusiv (i.e. 5 zile lucratoare de la incheierea lunii decembrie 2009) a declaratiei de mentiuni cod „092” privind schimbarea perioadei fiscale pentru raportarea TVA, in cazul in care in anul 2009 ati avut obligatia de declarare trimestriala a TVA si ati realizat in luna decembrie 2009 cel putin o achizitie intracomunitara taxabila in Romania (Codul Fiscal, art. 156^1, alin. (6^1));
- Comunicarea la organul fiscal competent a pro-ratei provizorii aplicabile in anul 2010 si a modului de calcul a acesteia, de catre persoanele impozabile cu regim mixt, pana la data de 25 ianuarie 2010 (Codul Fiscal, art. 147, alin. (9)).
- Depunerea, pana la data de 25 februarie 2010, a notificarilor prevazute la art. 156^3, alin. (5) si (6).
- Solicitarea de la beneficiarii nerezidenti ai veniturilor pentru care se datoreaza impozit cu retinere la sursa in Romania, a certificatului de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, valabil pentru anul 2010, precum si, dupa caz, a unei declaratii pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar, in vederea aplicarii tratatelor de evitare a dublei impuneri, respectiv in vederea aplicarii legislatiei Uniunii Europene (Codul Fiscal, art.118, alin. (2), asa cum a fost modificat prin OUG 109/2009).
- Depunerea declaratiei informative referitoare la platile de venituri din dobanzi facute catre persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, pana la 28 februarie 2010 (Codul Fiscal, art. 119). In ceea ce priveste declaratia anuala privind retinerea la sursa a impozitului pe venitul nerezidentilor, aceasta se va depune pana pe data de 30 iunie 2010.
-Depunerea fiselor fiscale cu informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii, pana pe data de 28 februarie 2010 (Codul Fiscal, art. 59).

Noutati contabile 2010

- Inventarierea generala a patrimoniului la 31.12.2009 si inregistrarea rezultatelor se face conform regulilor si in termenele prevazute de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial nr. 704 din 20.10.2009, care abroga Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1753 / 2004.
- Începand cu 01.01.2010, se aplica Ordinul. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, care abroga Ordinul 1752 / 2005.
Una din principalele modificari se refera la evaluarea lunara a creantelor si datoriilor in valuta (sau creantelor si datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute), la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one