Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Cum se aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit ?

Cum se aplica scutirea de impozit a profitului reinvestit ?
16 Noiembrie 2009
ContExpert
In Monitorul Oficial nr. 761 din 9 noiembrie 2009 s-a publicat Legea nr. 329 din 05/11/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International. Pe langa modificarea unor acte normative, prezenta Lege aduce o completare si Codului fiscal, fiind introdus un nou articol care prevede scutirea de impozit a profitului reinvestit.
Astfel, potrivit legii, profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, mai exact profitul contabil cumulat de la inceputul anului si care este utilizat in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, pentru aplicarea acestei facilitati va fi luat in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate anterior, produse si/sau achizitionate dupa aceasta data.

Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

In cazul contribuabililor care au fost platitori de impozi pe venit si care devin platitori de impozit pe profit in cursul anului, pentru aplicarea facilitatii se va lua in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate anterior, produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Si in cazul acestor contribuabili, pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii va fi cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
Scutirea se va calcula trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se va realiza pierdere contabila nu se va efectua regularizarea profitului investit, contribuabilul nefiind obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

Pentru activele care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.

Scutirea de impozit se aplica doar pentru activele considerate noi, in acest sens intelegandu-se ca nu au fost utilizate anterior intrarii in vigoare a prezentelor prevederi.

Contribuabilii care beneficiaza de aceste facilitati au obligatia sa pastreze in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.

In cazul in care, ca urmare a aplicarii acestei facilitati, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii vor fi obligati la plata impozitului minim in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal. Totodata, valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor pentru care s-a beneficiat de scutire la impozit va fi determinata prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta de prezenta lege.

De asemenea, contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de rambursarea profitului reinvestit prevazuta la art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta facilitate fiscala se va putea aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

Exemplu privind acordarea facilitatii in anul 2009:

Un contribuabil a inregistrat in anul 2009 un profit contabil (sold creditor cont 121) in valoare de 15.000 lei si in luna noiemebrie 2009 a cumparat utilaje ce pot fi incadrate in grupa 2.1 din Catalogul mijloacelor fixe in valoare de 7.000 lei.

Potrivit prevederilor Legii 329/2009 contribuabilul poate deduce din baza impozabila doar pana la nivelul profitului inregistrat in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009. Profitul contabil pentru aceasta perioada se va determina prin scaderea din profitul contabil al intregului an a profitului contabil inregistrat in perioada 1 ianuarie 2009 – 30 septembrie 2009.

In ceea ce priveste aplicarea facilitatii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, putem avea urmatoarele situatii:

* in perioada 1 octombrie 2009 – 31 decembrie 2009 s-a realizat un profit contabil mai mare de 7.000 lei

In acest caz, din profitul exercitiului se va scadea intreaga valoare a investitiei si se va calcula impozit pe profit 16% la diferenta rezultata.

Totodata, pentru ca s-a beneficiat de deducere la calculul impozitului pe profit pentru intreaga valoare a utilajului, valoarea fiscala a acestuia va fi 0. Astfel, cheltuiala cu amortizarea acestui mijloc fix va fi “nedeductibila” la calculul impozitului pe profit (contribuabilul va inregsitra doar amortizare contabila, nu si fiscala).

La sfarsitul anului contribuabilul nu va putea distribui pe dividende intregul profit realizat, acesta fiind obligat sa constituie o rezerva din facilitati fiscale in valoare de 7.000 lei, adica valoarea dedusa la calculul impozitului pe profit.

* in perioada 1 octombrie 2009 – 31 decembrie 2009 s-a realizat un profit contabil mai mic de 7.000 lei; spre exemplu profitul contabil inregistrat in aceasta perioada a fost de 3.000 lei

In acest caz, din profitul impozabil se vor scadea maximum 3.000 lei, cota de impozit de 16% aplicandu-se la diferenta rezultata. Pentru ca nu s-a dedus intreaga valoare a utilajului, valoarea fiscala a acestuia va fi la nivelul valorii nededuse la calculul impozitului pe profit, adica 4.000 de lei. Practic, amortizarea contabila se va calcula la valoarea de intrare de 7.000 de lei iar amortizarea fiscala se va calcula la valoarea fiscala de 4.000 lei.

La sfarsitul anului contribuabilul nu va putea distribui pe dividende intregul profit realizat, acesta fiind obligat sa constituie o rezerva din facilitati fiscale in valoare de 3.000 lei, adica valoarea dedusa la calculul impozitului pe profit.

* in perioada 1 octombrie 2009 – 31 decembrie 2009 se inregistreaza pierdere, insa, pe total an, compania inregistreaza profit - in aceasta situatie nu se poate beneficia de deducere, contribuabilul fiind obligat sa plateasca impozit 16% la intregul profit fiscal.

Atentie!!! Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului fiscal, nu asupra profitului contabil.

Profitul fiscal (impozabil) se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare a Codului fiscal.

Profitul contabil se determina ca diferenta intre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor inregistrate in contabilitate in cursul unui an fiscal.

Avand in vedere cele doua formule de calcul, reiese ca profitul contabil este diferit de cel fiscal, fiind de cele mai multe ori mai mic. Astfel, in momentul in care se calculeaza deduceri portivit Legii 329/2009, acestea vor putea fi calculate pana la nivelul maxim al profitului contabil.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one