Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Normele de aplicare a Codului Fiscal in 2010, publicate in Monitorul Oficial

Normele de aplicare a Codului Fiscal in 2010, publicate in Monitorul Oficial
4 Ianuarie 2010
Avocatnet.ro
Normele de aplicare a Codului Fiscal, valabile pentru anul 2010 au fost publicate in Monitorul Oficial. Guvernul a modificat normele de aplicare ale Legii nr. 571/2003 ca urmare a ultimelor modificari aduse Codului Fiscal, prin OUG nr. 109/2009.

Nu sunt considerate activitati economice:
a) acordarea de bunuri si/sau servicii in mod gratuit de organizatiile fara scop patrimonial;
b) livrarea urmatoarelor obiecte de cult religios: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate,
crucile, crucifixele, cruciulitele si medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de
colportaj religios, calendarele religioase, produsele necesare exercitarii activitatii de cult religios precum tamaia, lumanarile, dar cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri.

In sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal, persoana fizica devine persoana impozabila numai in cazul unei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea, orice alta persoana juridica neimpozabila se considera persoana impozabila pentru livrarea intracomunitara de mijloace de transport noi. Aceste persoane nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pentru aceste livrari intracomunitare de mijloace de transport noi in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (3) din Codul fiscal.

In sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul de persoane impozabile stabilite in Romania, independente din punct de vedere juridic si aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, poate opta sa fie tratat drept grup fiscal, cu urmatoarele conditii:
a) o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal;
b) optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani;
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

Optiunea prevazuta la alin. (1) lit. b) se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului. Grupul fiscal se poate constitui din doua pana la cinci persoane impozabile. Pana la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poate constitui numai de catre persoane impozabile care sunt considerate mari contribuabili.

Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi actionari. indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constator eliberat de catre Registrul Comertului si/sau dupa caz, alte documente justificative.

In vederea implementarii grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;
b) dovada ca membrii sunt in stransa legatura conform alin. (5);
c) numele membrului numit reprezentant.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, precum si fiecarui organ fiscal in jurisdictia caruia se afla membrii grupului fiscal, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii mentionate mai sus.

Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei deciziei mentionate. vigoare in prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost transmisa reprezentantului. Pana la primirea deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru, sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent. in situatia in care se solicita numirea

De la data implementarii grupului fiscal unic :

a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:
1. va raporta in decontul de taxa mentionat la art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intra-comunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. va trimite decontul sau de taxa reprezentantului, iar o copie a acestui document, organului fiscal de care apartine;
3. nu va plati nicio taxa datorata si nu va solicita nicio rambursare conform decontului sau de taxa.

b) reprezentantul:
1. va raporta in propriul decont de taxa, mentionat in art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de
bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. va raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti
membrii ai grupului fiscal precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala
respectiva;
3. va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor precum si
formularul de decont de taxa consolidat;
4. va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:
a) sa depuna declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, la organul fiscal de care apartine;
b) sa se supuna controlului organului fiscal de care apartine;
c) sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al
grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal.

Livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VI din Codul fiscal, indiferent daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal.

Nu sunt considerate activitati economice:
a) acordarea de bunuri si/sau servicii in mod gratuit de organizatiile fara scop patrimonial;
b) livrarea urmatoarelor obiecte de cult religios: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate,
crucile, crucifixele, cruciulitele si medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de
colportaj religios, calendarele religioase, produsele necesare exercitarii activitatii de cult religios precum tamaia, lumanarile, dar cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri.

In sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal, persoana fizica devine persoana impozabila numai in cazul unei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi. De asemenea, orice alta persoana juridica neimpozabila se considera persoana impozabila pentru livrarea intracomunitara de mijloace de transport noi. Aceste persoane nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal pentru aceste livrari intracomunitare de mijloace de transport noi in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (3) din Codul fiscal.

In sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, grupul de persoane impozabile stabilite in Romania, independente din punct de vedere juridic si aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric, poate opta sa fie tratat drept grup fiscal, cu urmatoarele conditii:
a) o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal;
b) optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani;
c) toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

Optiunea prevazuta la alin. (1) lit. b) se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului. Grupul fiscal se poate constitui din doua pana la cinci persoane impozabile. Pana la data de 1 ianuarie 2012, grupul fiscal se poate constitui numai de catre persoane impozabile care sunt considerate mari contribuabili.

Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi actionari. indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constator eliberat de catre Registrul Comertului si/sau dupa caz, alte documente justificative.

In vederea implementarii grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;
b) dovada ca membrii sunt in stransa legatura conform alin. (5);
c) numele membrului numit reprezentant.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului, precum si fiecarui organ fiscal in jurisdictia caruia se afla membrii grupului fiscal, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii mentionate mai sus.

Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei deciziei mentionate. vigoare in prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost transmisa reprezentantului. Pana la primirea deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru, sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent. in situatia in care se solicita numirea

De la data implementarii grupului fiscal unic :

a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:
1. va raporta in decontul de taxa mentionat la art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intra-comunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. va trimite decontul sau de taxa reprezentantului, iar o copie a acestui document, organului fiscal de care apartine;
3. nu va plati nicio taxa datorata si nu va solicita nicio rambursare conform decontului sau de taxa.

b) reprezentantul:
1. va raporta in propriul decont de taxa, mentionat in art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de
bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
2. va raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti
membrii ai grupului fiscal precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala
respectiva;
3. va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor precum si
formularul de decont de taxa consolidat;
4. va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:
a) sa depuna declaratia recapitulativa prevazuta la art. 1564 din Codul fiscal, la organul fiscal de care apartine;
b) sa se supuna controlului organului fiscal de care apartine;
c) sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al
grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal.

Livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VI din Codul fiscal, indiferent daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal.
sursa :http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one