Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi

23 iunie 2010
direct de pe site-ul - Minester Finante:

În şedinţa de Guvern de astăzi a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
În domeniul impozitului pe venit intervin:
o modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din
drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazul
veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la
50% la 25%;
o includerea în veniturile salariale a următoarelor sume acordate angajaţilor:
o contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;
o contravaloarea tichetelor de creşă acordate conform legii;
o contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate conform legii;
o contravaloarea tichetelor de masă acordate potrivit legii.
Reglementările referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente acestor tipuri de venituri
salariale, prevăzute de Legea nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de
creşă, de Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă şi de Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, rămân în vigoare, persoana fizică
datorând pentru veniturile respective numai impozitul pe venitul din salarii.
2. Includerea în veniturile salariale şi impozitarea plăţilor compensatorii, acordate potrivit legii.
Reglementările prevăzute de legislaţia specifică referitoare la contribuţiile sociale obligatorii aferente
plăţilor compensatorii acordate potrivit legii rămân în vigoare, persoana fizică datorând pentru
veniturile respective numai impozitul pe venitul din salarii.
o Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente de
către persoane fizice rezidente cu cota de 16%.
o Impozitarea veniturilor sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite
în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
cu cota de 16%.
o Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi pentru depozite la termen, şi/sau
instrumente de economisire de către persoane fizice rezidente cu cota de 16%, indiferent de
data constituirii raportului juridic.
o Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare
altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de
perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani
consecutivi şi stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor
anticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.
o Modificarea cotei de impunere anticipată a câştigurilor din operaţiuni de vânzare
cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen
de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.
o Unificarea cotei de impunere pentru
câştigurile din jocuri de noroc la 25%.
În domeniul impozitelor şi taxelor locale,
a fost propusă instituirea unei TAXE DE SOLIDARITATE pe clădiri: Astfel, se are în vedere
impozitarea cu:
a) 50% din impozitul datorat în anul 2010 pentru prima clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu;
b) 100% din impozitul datorat în anul 2010 pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de
domiciliu;
c) 200% din impozitul datorat în anul 2010 pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei
de la adresa de domiciliu.
În domeniul contribuţiilor de asigurări sociale,
pentru veniturile din activităţi profesionale (altele decât cele de natură salarială) se vor plăti numai
cota angajatului pentru:
o contribuţii sociale de sănătate;
o contribuţii de asigurări sociale;
o contribuţii la fondul de şomaj.
Baza de calcul a acestor contribuţii este limitată la 5 salarii medii pe economie, aşa cum
este stabilit în bugetul de asigurări sociale.
Impactul bugetar total în domeniul impozitelor directe este estimat la cca. 600 mil. lei
până, la sfârşitul anului 2010, şi la 1327 mil. lei, în anul 2011. Impactul bugetar în
domeniul taxelor şi impozitelor locale este estimat la 31 mil. lei până la sfârşitul anului
2010. Noile obligaţii fiscale se vor aplica începând cu 1 iulie 2010
sursa : Ministreul de finante
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one