Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Declaratia privind contributia la somaj, modificata de Ministerul Muncii

9 aug 2010


Prin Ordinul nr. 598/2010, Ministerul Muncii a modificat procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguraților si a obligațiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.


Ordinul 598/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 6 august 2010.

Astfel, potrivit noilor reglementari, in declaratia lunara, depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila, scutire sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata in temeiul legii.

Ghid de completare

Subventiile/Scutirile/Reducerile deduse din contributia datorata si/sau, dupa caz, cele care se recupereaza de la bugetul asigurarilor pentru somaj se declara prin completarea de catre unitatea centrala a anexei nr. 2 «Date despre angajator — subventii, scutiri si reduceri». Scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, cuvenita in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, se declara prin completarea cu valori mai mari de zero a rubricii «Scutire contributie angajator» (SCA) din anexa nr. 2 «Date despre angajator — subventii, scutiri si reduceri».”

Angajatorii depun/transmit declaratia, in mod obligatoriu, in format electronic (discheta, CD, e-mail, SEN sau prin serviciul on-line pentru depunerea declaratiei lunare oferit de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca).

Transmiterea declaratiei prin SEN (Sistemul electronic national) se face in conditiile prevazute de Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

Rubrica «Numar ore suspendate in luna reprezentand somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii» (NOSST) se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii. (Se completeaza numai in situatia in care salariatii si angajatorul sunt scutiti de plata contributiilor sociale
la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero.)

Rubrica «Numar zile suspendare somaj tehnic pentru care se beneficiaza de scutire de la plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile legii» (NZSST) se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 268/2009, sau in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010; in caz contrar se completeaza cu zero

Rubrica «Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul IS» (SB) se va completa cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata utilizat la calculul indemnizatiei de somaj in conditiile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009, si ale art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010 (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada de suspendare a raporturilor de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor sociale la bugetul asigurarilor pentru somaj, corespunzator numarului de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul aceluiasi articol si pentru care salariatii si angajatorul acestora sunt scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul acestor prevederi legale).

Rubrica «Tip asigurat pentru scutire contributie angajator» (TASCA) se completeaza cu:
a) «1» — daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj angajatorul nu este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010;
b) «2» — daca pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj angajatorul este scutit de plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010.

Rubrica «Scutire contributie angajator» (SCA) se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010.

Rubrica «Subventii, scutiri si reduceri recuperate» (SSRR) se completeaza cu suma subventiilor, scutirilor si reducerilor din contributia datorata de angajator, recuperate de angajator prin deducere din contributia datorata de acesta la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, din care s-a scazut suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, pentru care angajatorul, indiferent daca are sau nu obligatia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificarile ulterioare, de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, este scutit de plata in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 (nu poate fi mai mare decat suma reprezentand contributia totala datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, din care s-a scazut suma reprezentand scutirea de la plata contributiei datorate de angajator la acest buget, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010).

Rubrica «Rest de plata» (RP) se completeaza cu suma pe care angajatorul o vireaza la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.

Rubrica «Rest de incasat» (RI) se completeaza cu suma pe care angajatorul o are de incasat de la bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa efectuarea, in conditiile legii, a scutirii si a deducerilor din contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.

Ordinul se aplica incepand cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj corespunzatoare lunii iulie 2010.

Pentru declararea orelor din programul de lucru in care raporturile de munca ale salariatilor au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 si pentru care salariatii respectivi si angajatorul acestora au fost scutiti de plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj in temeiul art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2010, aprobata prin Legea nr. 107/2010, aferente perioadei februarie 2010—iunie 2010, se poate utiliza declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj al carei model este stabilit prin Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada respectiva, completarea acesteia realizandu-se in mod corespunzator modului de completare in situatia acordarii scutirii de la plata contributiei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 268/2009.

Pentru declararea persoanelor incadrate pentru care angajatorii acestora au fost scutiti de plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010, aferente perioadei care a trecut de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, precum si a sumelor astfel scutite, angajatorii care au beneficiat de dispozitiile acestei ordonante de urgenta au obligatia de a declara salariatii respectivi si sumele scutite de la plata contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, prin depunerea de declaratii rectificative, in termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin.

In situatia in care angajatorii care au beneficiat de scutire de la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj se afla in una dintre situatiile reglementate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 in care sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti in conditiile acestei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data existentei pentru angajatori a uneia dintre situatiile respective, acestia sunt obligati sa depuna declaratii rectificative pentru fiecare luna din perioada pentru care au beneficiat de scutire de la plata contributiei in temeiul aceleiasi ordonante de urgenta
1 comentariu la articol, comenteaza si tu!
sursa :http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one