Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Cererile de la registrul comertului vor fi solutionate de directorul ORC

Cererile de la registrul comertului vor fi solutionate de directorul ORC
5 Ianuarie 2010
Avocatnet.ro
Competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si a altor cereri apartine de acum directorului Oficiului Registrului Comertului (ORC) din raza tribunalului in care comerciantul isi desfasoara activitatea sau are sediul, potrivit OUG Nr.116/2009.
OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , Nr. 926 din 30 noiembrie 2009 si va intra in vigoare pe 14 ianuarie 2010.

Ordonanta isi propune deblocarea activitatii Registrului comertului, acolo unde rolul acestuia s-a aglomerat cu dosare neprocesate precum si degrevarea judecatorilor de activitati administrative, a precizat saptamana trecuta Ministerul Justitiei, de altfel initiatorul OUG.

Trebuie retinut ca, o serie de cereri cum ar fi, cereri in constatare de dizolvare a societatii ca urmare a trecerii duratei acesteia potrivit Legi 31/1990, sau cereri privind constatarea dizolvarii societatii ca urmare a preschimbarii certificatului de inregistrare ori certificatului fiscal potrivit Legii 359/2004, sau cereri privind numirea unui lichidator in cadrul procedurii de lichidare judiciara, cereri pentru constatarea legalitatii fuziunii raman in competenta tribunalului in a carui raza teritoriala isi are sediul comerciantul.

Asadar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si de la prevederile celorlalte acte normative incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe o perioada de maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

De asemenea, cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate, potrivit art. 1, de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de catre persoana sau persoanele desemnate, urmand a fi avute in vedere si termenele de solutionare anterior acordate.

Totodata, cererile formulate de ONRC prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat, se inainteaza sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, urmand a fi solutionate de urgenta si cu precadere.

Atat constatarea dizolvarii de drept potrivit art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, cat si radierea din registrul comertului ca urmare a dizolvarii in temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 , apartine sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, care se va pronunta la cererea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oricarei persoane interesate. In aceste cazuri, OUG 116/2009 mentioneaza ca hotararea tribunalului este supusa numai recursului.

In cazul fuziunii transfrontaliere, atributiile de verificare a legalitatii procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune - persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania - si, daca este cazul, societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania - apartin directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 251-13 si 251-14 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, sectia comerciala.

De asemenea, in cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii, precum si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator si de a dispune inregistrarea acestora in registrul comertului apartine sectiei comerciale a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul comerciantului. Hotararea de fuziune si actul constitutiv al societatilor rezultate sau, dupa caz, actul modificator al societatii absorbante se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 24 de ore de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1). Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 331-339 din Codul de procedura civila.

In situatia in care la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate va/vor transmite dosarul sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, unde vor fi solutionate de urgenta si cu precadere.

In cazul cererilor de inregistrare depuse la registrul comertului pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nesolutionate, daca informatiile din cazierul fiscal au expirat sau urmeaza sa expire, oficiile registrului comertului vor solicita reconfirmarea acestora directiilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta operatiune este scutita de plata oricaror taxe/tarife.

sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one