Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Guvernul „trage“ in profitul bancilor si va pierde bani. Se elimina comisioanele pentru rambursarea anticipata la creditele cu dobanda variabila

10 iunie 2010


Bancherii nu au fost primiti de autoritati pentru a-si argumenta dezacordul

Guvernul a decis, prin ordonanta de urgenta, eliminarea comi sio nului de rambursare anticipata la creditele cu dobanda variabila, atat a celor cu garantii imobiliare, cat si a celor fara acest tip de garantii, precum si limitarea la 1% a comisioanelor la credite cu dobanda fixa. Totodata, bancile vor fi obligate ca, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vi goare a ordonantei, sa mo difice contrac tele aflate in derulare, prin acte aditionale.

Guvernul a adoptat ieri actul nor mativ pentru transpunerea in legislatia nationala, pana in data de 11 iunie 2010, a Directivei creditelor de consum, adop tata de Parlamentul European in aprilie 2008. Principiul de baza al legii europene il reprezinta aparitia unei piete interne eficiente in domeniul im prumuturilor destinate consumului, cu valori cuprinse intre 200 si 75.000 de euro. Au fost sta bilite, astfel, reguli ge nerale privind infor marea precon trac tuala, adica fise stan dard de informatii, informarea con trac- tuala, dreptul de re tra gere anticipata, perioada de razgan dire.
Actul normativ privind contractele de credit pentru consumatori va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Reglementarile Parlamentului European, nerespectate

Spre deosebire insa de textul adoptat la Strasburg, Bucurestiul a extins o serie de prevederi si la creditele cu garantii imobiliare. Astfel, persoanele fizice vor rambursa creditele cu dobanzi variabile fara sa plateasca vreun comision, indi fe rent de destinatia acestora.
In cazul imprumuturilor cu dobanzi fixe, banca va putea cere pentru rambur sari anticipate o compensatie de cel mult 0,5% din principalul ramas de plata pen tru scadente de sub un an si maxi mum 1% la perioade mai mari de un an ra mase din maturitatea initiala. In schimb, in expu nerea de motive prezentata in pream bu lul Directivei 2008/48/CE, Parlamentul European reco manda ca obligatia bancii de limitare a co mi sionului de rambursare an ticipata sa nu fie apli cata contractelor de credit ga­rantate cu ipoteca asu pra unui bun imobil sau garantii similare, contractelor de credit pentru dobandirea/pastrarea proprietatii unui imobil sau celor a caror valoare este mai mica de 200 de euro si, respectiv, mai mare de 75.000 de euro.


Autoritatile romane au ignorat aceste recomandari si au obligat bancile sa modifice in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a actului normativ toate contractele de credit deja incheiate, inclusiv contractele de credit cu garantii imobiliare. Cu alte cuvinte, impun apli carea legii retroactiv. Si in acest caz, Directiva 2008/48/CE are alte prevederi, in sensul ca la articolul 30 se specifica: „Prezenta directiva nu se aplica contrac telor de credit existente la data intrarii in vigoare a masurilor nationale de punere in aplicare“. Este adevarat, in docu men tul european sunt incluse cateva exceptii, insa printre ele nu se regaseste articolul 16, cel referitor la comisionul de ram bur sare anticipata.

Bancile vor inregistra pierderi

Inca de anul trecut bancherii si-au exprimat dezacordul in ceea ce priveste extinderea aplicarii Directivei la creditele cu garantii imobiliare. Ei aratau ca bancile isi acopera o parte din pierderile care sunt create ca urmare a rambursarii anticipate din comi sionul respectiv. De altfel, bancherii au solicitat pana acum nu mai putin de trei intalniri cu repre zentantii Autoritatii Nationale pen tru Pro tectia Con suma tori lor, initia torul proiectului de ordonanta de urgenta.

Insa nu au fost primiti la discutii. Singura intalnire a avut un caracter informal, nefiind analizate implicatiile aplicarii comisionului. Este adevarat, comunitatea bancara trimisese deja la ANPC propunerile si observatiile lor, dar dupa cum se vede au fost ignorate. Ce mai este de facut? Surse bancare ne-au declarat ca, in conditiile in care actul normativ a fost aprobat, bancile vor aplica legea.
Alte prevederi
Numarul comisioanelor aferente contractului de credit a fost limitat la patru: comision de administrare credit, comision de rambursare anticipata dupa caz, comision de penalizare pentru intarzierea la plata si comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.
Consumatorul are dreptul de a renunta neconditionat, fara a invoca motive, in termen de 14 zile de la semnare, la un contract de credit.
Se interzice perceperea comisionului de analiza a dosarului de credit, in cazul in care creditul nu se acorda, precum si perceperea unui comision de depunere/retragere numerar pentru plata ratelor la credit.
sursa :http://www.financiarul.com/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one