Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

BNR va trimite trupe de şoc băncilor aflate în dificultate

17-martie-2010

Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de ordonanţă prin care modifică procedura administrării speciale a instituţiilor de credit
BNR poate numi administratori speciali, persoane fizice, angajaţi sau nu ai băncii centrale, dar şi persoane juridice
Administratorul poate face restructurări, transfera active sau pasive ale băncii şi este exonerat de răspundere dacă a acţionat cu bună-credinţă

În vederea alinierii legislaţiei româneşti cu cea europeană, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care modifică OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi de modificare şi completare a altor acte normative, urmând ca acesta să intre în vigoare până la data de 31 martie şi să fie implementat în totalitate până la 31 octombrie a.c.
Printre modificările aduse vechilor normative se află clarificarea situaţiei în care trebuie instituită administrarea specială într-o etapă timpurie, dar şi suplimentarea atribuţiilor administratorului special, care poate implementa o gamă largă de măsuri de restructurare, inclusiv operaţiuni de transfer de active cu asumare de pasive, vânzare de active, transfer de depozite şi reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor.
De asemenea, administratorul special va fi învestit prin lege cu competenţele tuturor organelor de decizie ale băncii, inclusiv ale Adunării Generale, acesta beneficiind de protecţie legală pentru "acţiunile întreprinse cu bună-credinţă în exercitarea atribuţiilor sale".
Măsurile de restructurare adoptate în cursul administrării speciale nu vor putea fi suspendate, înlăturate sau infirmate pe cale de acţiune judecătorească, cum ar fi prin intermediul căilor de contestare şi/sau anulare, stabilindu-se prin lege că aceste măsuri nu fac obiectul consimţământului creditorilor.

Execută ordinele BNR şi răspunde numai în faţa acesteia

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de modificare a OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, Banca Naţională a României poate numi drept administrator special una sau mai multe persoane fizice, inclusiv angajaţi ai Băncii Naţionale a României, sau o persoană juridică, fiind menţinută posibilitatea ca Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar să poată fi desemnat administrator special.
Administratorul special va acţiona în conformitate cu prevederile legii, precum şi cu instrucţiunile şi dispoziţiile date de BNR răspunzând numai în faţa acesteia pentru îndeplinirea atribuţiilor, protecţia administratorului şi a persoanelor angajate să îl sprijine în activitate fiind asigurate prin lege, astfel încât să nu poată fi traşi la răspundere "pentru eventuale prejudicii cauzate în exercitarea atribuţiilor (...) cu excepţia cazului în care au acţionat cu rea-credinţă sau cu neglijenţă gravă".
În cazul în care nu hotărăşte retragerea autorizaţiei şi sesizarea instanţei competente pentru deschiderea procedurii falimentului, BNR poate institui administrarea specială dacă fondurile proprii ale instituţiei de credit nu depăşesc 75% din nivelul minim reglementat.

Procedura, redusă de la 1 an la 4 luni

Proiectul de ordonanţă prevede reducerea termenului administrării speciale de la 1 an la 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada necesară pentru implementarea măsurilor de restructurare, dar şi a termenului de convocare a Adunării Generale de la 30 de zile la o săptămână, cu excepţia hotărârilor necesare cu privire la o eventuală fuziune/divizare şi a cazului în care instituţia de credit este cotată pe o piaţă reglementată, excepţii justificate de prevederi comunitare imperative.
Dreptul de preferinţă la subscrierea de noi acţiuni este redus, de asemenea, de la 1 lună la 14, hotărârea privind reducerea capitalului pentru acoperirea pierderilor producând efecte de la data publicării, şi nu după trecerea a cel puţin 2 luni, aşa cum e prevăzut de Legea nr. 31/1990.

Îşi pot păstra conturile la instituţia unde au fost transferate

În ceea ce priveşte transferul şi/sau vânzarea activelor sau pasivelor, acesta se poate face fără acordul creditorilor sau debitorilor instituţiilor de credit, titularii de depozite/conturi transferate putând să-şi menţină conturile la instituţia către care s-a efectuat transferul sau să ceară restituirea sumelor.
"Persoanele prejudiciate prin aplicarea măsurilor de restructurare pot solicita instanţei despăgubiri, al căror cuantum este limitat la diferenţa dintre ceea ce ar fi obţinut în cazul în care banca ar fi intrat direct în faliment şi sumele efectiv obţinute", se mai arată în Nota de fundamentare.
Finanţarea unor eventuale despăgubiri cauzate prin implementarea măsurilor de restructurare adoptate în cursul administrării speciale vor fi suportate dintr-un fond special creat în acest sens şi administrat de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, cuantumul despăgubirilor fiind limitat la diferenţa dintre valoarea care ar fi fost obţinută de creditorul prejudiciat dacă instituţia de credit ar fi intrat direct în lichidare/faliment şi valoarea efectiv obţinută pentru creanţa sa.

IFN-urile nu pot deveni instituţii de credit

Prin proiectul de act normativ se propune eliminarea din cuprinsul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 a prevederilor care permit transformarea unei alte entităţi în instituţie de credit, precum şi prelungirea etapei a doua a procesului de autorizare a instituţiilor de credit de la 3 la 4 luni.
În general, impresia din piaţă este că sistemul bancar românesc este unul solid şi că BNR controlează foarte strict piaţa. În toamna anului 2008, însă, au circulat zvonuri care susţineau că 2-3 bănci ar avea probleme, care nu s-au confirmat însă. Reacţia Băncii Naţionale a fost extrem de promptă, respingând informaţiile şi reafirmând soliditatea sistemului bancar românesc. Mai mult, guvernatorul Mugur Isărescu a ameninţat atunci că BNR va lua măsuri extrem de drastice, inclusiv de retragere a licenţei, dacă se dovedeşte că zvonurile privind problemele unor bănci din România au pornit din sistemul bancar.

Atribuţiile administratorului special

În ceea ce priveşte atribuţiile administratorului special, acesta poate "să încerce implementarea unor măsuri de redresare a instituţiei de credit", să inventarieze bunurile şi să întocmească situaţia financiară, imediat după preluarea instituţiei de credit, care se prezintă Băncii Naţionale a României.
Persoana desemnată de BNR va evalua perspectivele de realizare, costurile şi beneficiile pentru redresare, restructurare sau faliment, inclusiv o estimare a valorii care ar putea fi obţinută prin lichidare (valoare care se determină de către un expert independent, prin utilizarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de lege). Raportul şi planul de acţiune propus de administrator vor fi prezentate BNR, urmând ca aceasta să aprobe sau nu implementarea unora dintre măsurile de restructurare de natura transferului de active şi/sau de pasive, în special pentru transferul depozitelor garantate, chiar înainte de prezentarea raportului, dacă solicitarea e justificată de urgenţă şi sunt condiţii favorabile pentru implementarea unei astfel de măsuri.
Măsurile de redresare a instituţiei de credit pot fi luate de administratorul special fără o aprobare specială din partea BNR, dacă sunt destinate să asigure conservarea valorii activelor şi eliminarea deficienţelor, restructurarea instituţiei de credit putând fi realizată numai cu împuternicirea BNR. Măsurile de restructurare pot consta în majorarea capitalului social, reducerea acestuia pentru acoperirea pierderilor, operaţiuni de vânzare de active, de transfer de depozite, de vânzare de active cu asumare de pasive, fuziune ori divizare.

sursa http://www.curierulnational.ro
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one