Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

BNR a tinut cursul sub 4,2 lei/euro

24 mai 2010

Analistii economici spun ca moneda nationala nu are motive sa se aprecieze in fata euro

Cotatii cuprinse intre 4,19 si 4,20 lei/euro au fost inregistrate in fiecare sedinta de tran zac tio na re de saptamana trecuta. Mai mult, jucatorii din piata in ter ban cara spun ca singurul motiv pentru care rata de schimb nu a trecut peste 4,20 lei/euro a fost interventia Bancii Nationale in piata interbancara. Iar acum, pre vi ziu nil e pe termen scurt indica o mentinere a co tatiei la actualul nivel.

In numai doua luni, Banca Na tio na la a trecut de la postura de cumparator de euro la cea de vanzator. Astfel, dupa ce in aprilie BNR a intervenit in piata va lutara interbancara, prin cumparare de euro, pentru a impiedica aprecierea prea pu ter nica a cursului de schimb, lu na mai a adus o inversare de trend. Jucatorii din piata in ter bancara spun ca, sap tama na trecuta, BNR a intervenit in fie ca re zi cu ordine de van za re de euro, astfel incat rata sa nu se deprecieze pes te 4,20 lei/euro.

Mai mult, in acest con text volumele de tranzac tionare nu au fost prea ri di cate. Joia trecuta, un dealer bancar spu nea, citat de Mediafax, ca „nu prea se mai baga nimeni la tran zac tio nare, pen tru ca din ce s-a vazut in ultima pe rioa da BNR tot intervine in piata in di rect sa nu permita miscari ample ale cur sului”. Astfel, daca in regiune va lu tele se de pre ciaza, leul este ajutat de BNR, pen tru ca altfel nu se explica va riatiile re duse ale cursului leu/euro in com paratie cu mis­carile monedelor sta telor din re giu ne, a explicat sursa citata.
Variatii de 10 ori mai mici

Si saptamana trecuta, in timp ce alte monede din regiune pierdeau rapid te ren in fata euro, leul a fost mult mai sta bil. Spre exemplu, forintul maghiar s-a de preciat comparativ cu mo ne da unica eu ropeana cu 1,65%, ajungand la o co ta tie de 279,6 unitati/euro. Iar zlo tul po lo nez a urcat de la 3,98 uni tati/euro pana la 4,14 uni tati/ euro - o depreciere de 4,02%. In schimb, leul ro ma nesc a pie r dut, saptamana trecuta, nu mai 0,44%. „Sunt volume foar te reduse de tran zac tio na re si, se pare, ca BNR este in con ti­nua re prezenta in piata sa tina cursul sub 4,2 lei/euro, pentru ca altfel ar creste in fla tia”, spunea vineri un dealer.

Iar finalul saptamanii tre cute a adus o usoara apre cie re pentru monedele din Europa Cen trala si de Est, cursul de schimb al leului cas ti gand aproape 0,5 bani in fata euro. „Si va lu tele din re giu ne se apre cia za, insa intarirea vine dupa deprecierile sem ni fi cative din ultimele zile. Se pare ca in Po lo nia Ministerul de Finante a intervenit in piata pentru a tempera deprecierea zlotului, iar po tri vit unor zvonuri, si Banca Centrala Eu ro pea na a intervenit pentru a ajuta in ta ri rea euro in raport cu dolarul. Altfel nu s-ar explica apre­cierea euro fata de dolar in contextul in care bursele sunt pe sca de re“, a declarat dealerul citat.
Scenariul plauzibil pentru viitor - mentinerea cotatiei

Pentru zilele urmatoare, analistii ban cari sunt de parere ca ca rata de schimb a mo­nedei nationale ar putea va ria intre 4,18 si 4,20 lei/euro. Analistul gru pului Raiffeisen, Martin Stelzeneder, con si de ra ca evolutia paritatii leu/euro va con ti nua sa fie influentata de miscarile din plan in ter na tional. „Totusi, o atentie din ce in ce mai mare ar trebui acordata factorilor in terni”, subliniaza analistul Raiffei sen.

Astfel, evolutia cur sului de schimb va fi influentata de mo dul in care Exe cutivul va pune in prac tica pla nul de reducere a chel tu ie li lor bu getare. Un eventual esec ar in sem na o noua runda de ne gocieri cu reprezentantii Fon dului Mo netar Inter na tio nal. „In cer ti­tudinile legate de factorii interni in seam na ca leul are mai putine sanse sa se apre cieze in cazul in care sen timentul in vestitorilor straini se va im bunatati. Insa noi nu consideram ca evo lutiile in ter ne vor avea un impact negativ asupra leu lui si cre dem ca ac tualul nivel al ratei leu/euro are sanse bune sa ramana sta bil pe termen ime diat”, mai spune Martin Stelzeneder.

Pe de alta parte, investitorii straini nu privesc cu prea mare incredere mo ne da nationala. Spre exemplu, analistii de la Danske Bank, cea mai mare ins ti tutie de credit din Danemarca, pre zen ta si pe pietele financiare din tara noastra, considera ca leul romanesc are cel mai mare potential de de pre cie re din in trea ga regiune. Intr-un punctaj calculat pe baza indicatorilor macro eco no mici, vo la tilitatea cursului, dobanzile inter ban­ca re si a contextului international, leul se pla sea za in urma forintului maghiar si a zlo­tului polonez.
sursa http://www.financiarul.com/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one