Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

ANPC poate interzice unei banci sa mai dea credite

11 iunie 2010

BNR sustine ca in momentul de fata legislatia nu permite acest lucru

Autoritatea Nationala pentru Pro tec tia Consumatorilor (ANPC) va putea cere suspendarea activi tatii de creditare in baza ordo nantei aprobate de guvern miercuri privind contractele de credite. Oficialii BNR sustin ca in acest moment legislatia nu permite suspendarea activitatii unei banci. Ordonanta guvernului da posibilitatea renuntarii la un contract de creditare in 14 zile de la semnarea acestuia.

ANPC va putea propune suspen darea activitatii de creditare in cazul in stitu tiilor de credit la care constata nereguli, pana la intrarea in legalitate. Prevederea a fost o noutate pentru siste mul bancar si este inclusa in ordonanta de urgenta apro bata miercuri de guvern privind con tractele de credit pentru consumatori. „Odata cu aplicarea sanc tiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune ca masura comple men­tara suspendarea activitatii de creditare pana la intrarea in legalitate si/sau adu cerea tuturor contractelor simi liare in conformitate cu preve derile legale, in termen de 90 de zile”, se arata in OUG. Masura com ple mentara pro pusa pen tru a fi aplicata se dispune prin ordin e mis de presedintele ANPC, iar ordinul respec tiv poa te fi contestat in instanta de con tencios administrativ. Adrian Vasilescu, consilierul guverna torului BNR, sustine ca in momentul de fata nu exista posi bilitatea legala pentru a suspenda activi tatea unei banci. „Ban ca Nationala poate sa intervina pentru intreruperea unor operatiuni, bunaoara sa interzica unei banci sa mai dea credite daca a luat-o raz na in politica de credi tare sau sa-i in terzica sa atraga depozite daca pune in pe ricol economisirea po­pulatiei. Dar aces tea sunt masuri tem porare care raman in vigoare pana banca isi redreseaza activi tatea. Insti tutia sus pen darii activitatii unei banci nu exista“, a declarat Adrian Vasi lescu. Acesta a pre cizat ca BNR sau credi torii pot cere insolventa unei banci, dar in stanta este cea care decide. Presedintele ANPC, Constantin Cerbulescu, a afirmat ieri, intr-o conferinta de presa, ca propu nerea de suspendare a activitatii de cre­ditare poate veni, de exemplu, dupa ce se aplica de doua ori sanctiunea maxima.
ANPC: nu sunt probleme cu Comisia Europeana

Ordonanta privind contractele de cre dit, care urma sa apara aseara in Mo nitorul Oficial, le da bancilor o perioada de respiro de 10 zile, dupa care clientii bancilor pot solicita rambursarea anti cipata a creditelor cu noile comisioane stabilite de guvern. De asemenea, ban cile au la dispozitie 90 de zile pentru a adauga la contractele in derulare actele adi tionale cu noile preve deri legislative. Ordonanta reprezinta tran spunerea in legislatia nationala a Directivei credite lor de consum, adoptata de Parla men tul European in aprilie 2008. Autoritatile romane au decis sa extinda prevederile acestei directive de la creditele de con sum la creditele imobiliare si de leasing. Astfel, persoanele fizice vor rambursa creditele cu dobanzi variabile fara sa plateasca vreun comision, indiferent de destinatia acestora. In cazul impru mu turilor cu dobanzi fixe, banca va putea cere pen tru rambursari anti cipate o compensatie de cel mult 0,5% din prin cipalul ramas de plata pentru scadente de sub un an si maximum 1% la perioade mai mari de un an ramase din matu ritatea initiala.


De asemenea, bancile trebuie sa mo difice toate contractele, nu doar cele peste o anumita limita, asa cum reco manda Parlamentul European. Preve derile ordonantei se aplica pentru toate contractele in derulare in acest moment. Un consumator poate renunta la un con tract in termen de 14 zile de la semnarea acestuia, prin notificarea ban cii, chiar si atunci cand a primit o parte din bani, situatie in care trebuie sa-i re tur neze. Constantin Cerbulescu, prese dintele ANPC, a afirmat ca bancile au fost de ranjate cel mai mult de inclu derea in ordonanta a contractelor in de rulare si a celor imobiliare si de leasing, dar ca s-a mers pana la capat dupa ce s-au primit asigurari ca nu vor urma sanc tiuni de la Comisia Euro peana. „Ban cile vor trebuie sa respecte ordonanta din a zecea zi in care este publicata. Le-am lasat un timp rezonabil sa o citeasca, iar dupa aceea vor urma controale tematice”, a avertizat Constantin Cerbulescu.

Amenzi de pana la 100.000 de lei

Guvernul a marit cuantumul amen zilor aplicate institutiilor de credit pana la 100.000 de lei. Astfel, ANPC poate aplica amenzi de 80.000-100.000 de lei in cazul neaducerii la indeplinire a sanc tiunilor contraventionale stabilite sau al savarsirii repetate in decurs de sase luni de la prima contraventie a uneia din contraventiile prevazute de legis latie. Daca o banca ataca in instanta apli carea unei sanctiuni contraventionale, actiu nea nu suspenda executarea ei.

Aceasta inseamna ca ANPC incaseaza mai intai amenda si abia dupa aceea urmeaza un proces, in care se decide daca sanctiunea a fost corecta si daca restituie ceva din suma respectiva. Institutia a primit in 2009 aproximativ 3.000 de reclamatii ale clientilor siste mului bancar, iar in primul trimestru din acest an numarul reclamatiilor a fost de 392.

sursa ;http://www.financiarul.com/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one