Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Iranul are un rol geopolitic şi geostrategic decisiv şi pentru Orient, şi pentru Europa

Iranul are un rol geopolitic şi geostrategic decisiv şi pentru Orient, şi pentru Europa
10-feb-2010

Iranul are un rol geopolitic şi geostrategic decisiv şi pentru Orient, şi pentru Europa
Scris de Nicolae Bucur
Interviu cu Excelenţa Sa Hamid Reza Arshadi, Ambasadorul Iranului în România
Aniversare

Cum apreciaţi rolul jucat de Iran în regiune, locul şi relaţia sa cu principalii actori din zonă la cei 31 de ani de existenţă ai Republicii Islamice Iran?

Pentru început, doresc să menţionez în acest sens desfăşurarea, cu un succes remarcabil, a alegerilor prezidenţiale din iunie 2009, la care a participat un procent record de 85% din electorat, un fenomen poate fără precedent în ultimul secol. Orice analist poate observa cu uşurinţă succesul înregistrat de aceste alegeri, la toate nivelurile sociale şi politice.
După cum recunosc atât prietenii, cât şi adversarii noştri, Iranul nu numai că deţine un rol extrem de influent în zonă, ci şi o poziţie remarcabilă. Acest rol al R. I. Iran în regiune are o natură intrinsecă, făcând ca Iranul să influenţeze, într-o măsură mai mică sau mai mare, toate evoluţiile actuale din Orientul Mijlociu. Importanţa poziţiei geografice, geopolitice şi geoeconomice, precum şi inspiraţia pe care o reprezintă Iranul din punct de vedere politic, economic, cultural, religios şi militar în Orientul Mijlociu sunt imposibil de negat. Altfel spus, poziţia Iranului este de aşa natură încât poate fi un actor marcant în zonă, cu un rol decisiv.

Care este natura programului nuclear iranian?

Republica Islamică Iran a înregistrat succese deosebite în domeniul energiei nucleare civile şi a dezvoltat, în cadrul reglementărilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi în baza Statutului acesteia, tehnologii nucleare exclusiv civile, menite să slujească păcii şi prosperităţii tuturor naţiunilor. Totodată, suntem gata să punem la dispoziţia celorlalte ţări membre ale AIEA realizările proprii în domeniul tehnologiei nucleare. La ora actuală, Republica Islamică Iran este recunoscută ca ţară ce deţine şi poate oferi cunoştinţe avansate în domeniul energiei nucleare civile.

Care sunt principiile politicii externe ale R. I. Iran, la nivel internaţional, şi care este fundamentul acestor principii?

Republica Islamică Iran a respectat întotdeauna principiul bunei vecinătăţi, având totodată în vedere dezvoltarea relaţiilor bilaterale, regionale şi internaţionale cu vecinii săi şi alte state. Istoria ne certifică această conduită a Iranului şi naţiunii iraniene faţă de alte popoare. Nu veţi găsi nicăieri, în ultimele secole, nicio menţiune a vreunei acţiuni de agresiune din partea Iranului sau iranienilor faţă de altă ţară, şi asta în condiţiile în care ţara noastră a fost agresată în mod repetat de unii dintre vecinii săi sau diverse alte ţări.

Cum apreciaţi modul în care sunt abordate relaţiile dintre Iran şi Europa?

Pentru a analiza relaţiile Iranului cu Europa trebuie să trecem în revistă transformările şi evoluţiile ultimilor ani. Motivul actualei stagnări a acestor relaţii trebuie căutat în politicile specifice adoptate de unele state ale Uniunii Europene, care sunt lipsite de principiul respectului faţă de supremaţia legii, iar pentru naţiunea iraniană acest lucru este inacceptabil. Critica pe care o adresează R. I. Iran statelor şi mass-mediei occidentale este că privesc într-un mod unilateral, influenţat de considerente politice, evoluţiile produse în Iran şi, susţinând mişcările antidemocratice şi tulburările ce au periclitat siguranţa şi suveranitatea R. I. Iran, profită de acestea într-un mod abuziv, urmărind propriile interese. Aplicarea standardelor de dublu-standard în ceea ce priveşte drepturile omului nu este acceptabilă şi sper că Uniunea Europeană va elimina aceste instrumente din agenda sa de lucru. Este surprinzătoare tăcerea Uniunii Europene în ceea ce priveşte actele teroriste îndreptate împotriva unui om de ştiinţă iranian, sau împotriva procurorului din Khoy (localitate în Iran), în condiţiile în care atentatul terorist menţionat anterior a fost revendicat de gruparea PJAK, al cărei lider trăieşte în Germania. Cum credeţi că ar putea fi interpretate astfel de abordări preferenţiale? Fără îndoială, Iranul urmăreşte în mod separat acţiunile fiecărei ţări europene în parte, de care va ţine cont în alcătuirea politicii sale externe viitoare.
Este de precizat totodată că, deţinând resurse bogate de energie, Iranul se bucură fără îndoială de o poziţie specială în ochii Europei, însă Europa trebuie să fie conştientă că amestecarea intereselor economice cu probleme politice nu face decât să priveze ţările europene de beneficiile relaţiei cu Iranul. în plus, în ceea ce priveşte chestiunile politice, prin poziţia geopolitică şi geostrategică pe care o deţine în zona sensibilă a Orientului Mijlociu, Iranul poate ajuta în sensul unei influenţe pozitive în regiune.

Din punctul de vedere al R. I. Iran, ce trebuie făcut pentru restabilirea păcii şi stabilităţii în Orientul Mijlociu? Ce demersuri ar trebui întreprinse pentru a soluţiona conflictul dintre Israel şi Palestina?

În primul rând trebuie să mă refer la un aspect important, şi anume că pacea nu are nicio şansă de succes dacă nu se aplică principul justiţiei şi dacă nu se ţine cont de dorinţa poporului. Aşa cum a dovedit criza din Orientul Mijlociu, eliberarea teritoriilor ocupate este posibilă numai prin respectarea tuturor drepturilor legitime ale ţărilor din zonă, mai ales ale poporului palestinian, şi anume dreptul lor la autodeterminare şi reîntoarcerea palestinienilor aflaţi în exil. După părerea noastră, toţi palestinienii au dreptul să decidă cu privire la teritoriile lor şi milioanele de palestinieni care trăiesc în afara pământurilor lor trebuie să aibă dreptul a decide asupra destinului propriu. Doar în acest mod se va putea instaura o pace durabilă. Noi dorim pace, o pace în care evreii, musulmanii, creştinii, şi orice palestinian, să poată decide în mod liber în chestiunile care îi privesc, şi suntem gata să întreprindem toate eforturile necesare pentru stabilirea ei. Suntem convinşi că America nu trebuie să îşi piardă prestigiul şi capacităţile înalte ale poporului american din cauza unui regim discriminant, cu care nu sunt de acord nici chiar evreii. Noi dorim instaurarea unei păci demne, juste, şi sperăm că în curând se va forma un stat independent palestinian, cu capitala la Ierusalim, şi va dispărea sursa tensiunilor şi problemelor din această zonă şi din lume. Atât timp cât nu sunt recunoscute oficial drepturile palestinienilor, nu se prefigurează nicio perspectivă pozitivă de instaurare a păcii în Orientul Mijlociu.

Care este poziţia Iranului faţă de Israel?

R.I. Iran consideră regimul sionist un regim ilegal de ocupaţie şi terorist. Iar acţiunile criminale şi masacrul pe care acest regim l-a comis în Gaza sunt după părerea noastră o catastrofă umanitară şi o ameninţare evidentă la pacea şi securitatea întregii lumi. Acum, la un an de la atacurile militare ale regimului sionist asupra Fâşiei Gaza, consider necesar să readuc în atenţie acel eveniment extrem de dureros care a afectat din plin naţiunea palestiniană oprimată. Agenda de lucru a regimului sionist de-a lungul celor 60 de ani de existenţă ilegală abundă de crime şi acte de terorism. Cu toate acestea, războiul din Gaza a dezvăluit şi alte aspecte ascunse ale atrocităţilor comise de acest regim. Prin urmare, este necesar ca membrii comunităţii internaţionale să acţioneze în mod responsabil, nu numai în ceea ce priveşte întreprinderea unor măsuri serioase faţă de cei care au comis aceste crime şi care trebuie aduşi in justiţie sub acuzaţia de crime de război (conform unor dovezi evidente), ci şi pentru a preveni repetarea unor asemenea agresiuni şi acţiuni ilegale ale regimului sionist şi să oblige această ţară să-şi îndeplinească obligaţiile.

Am fi onoraţi dacă în calitate de ambasador al R. I. Iran la Bucureşti aţi adresa, în acest moment important - aniversarea a 31 de ani de la înfiinţarea republicii islamice - un mesaj poporului român.

Relaţiile străvechi dintre Iran şi România şi poziţia geopolitică a acestor ţări în două regiuni importante ale lumii creează circumstanţe favorabile dezvoltării şi extinderii cooperării dintre cele două naţiuni în diverse domenii; dintre posibilele căi de realizare a acestor obiective, putem aminti intensificarea schimburilor cultural-artistice şi a călătoriilor în scopuri turistice sau comerciale, ce pot contribui la o mai bună cunoaştere reciprocă a celor două naţiuni. În acest sens, îmi doresc ca în noul an să fim martorii unei înfloriri cât mai impresionante a relaţiilor bilaterale în toate domeniile - politic, economic şi cultural. Cu această ocazie, îi invit pe români să viziteze Iranul pentru a observa îndeaproape realităţile din această ţară şi pentru a constata singuri cât de mare e diferenţa între ceea ce auzim din alte surse şi ceea ce vedem personal.
sursa http://www.curentul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one