Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Promovarea in clasa - rasturnare de situatie pentru absolventii ciclului I (Bologna) in anul 2010

Promovarea in clasa - rasturnare de situatie pentru absolventii ciclului I (Bologna) in anul 2010
11 Februarie 2010
drd. Ana Cioriciu Stefanescu
Cand a intrat partial in vigoare Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice[1] - 12 noiembrie 2009 - art. 38 din aceasta, potrivit caruia “in baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modifcarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare delunga durata (S)”, a creat confuzii.

De ce? Pentru ca inca era in vigoare Regulamentul-cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea aprobat prin Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10280/2008[2].

Potrivit art. 2 din acesta „Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta sau o forma de invatamant superior de scurta durata, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata, de scurta durata sau a studiilor universitare de licenta, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.”

Deci, daca un functionar public care intra sub incidenta prevederilor de mai sus, prezenta, in baza prevederilor de mai sus o diploma de licenta sau o adeverinta echivalenta in specialitatea in care isi desfasura activitatea, sau care atesta studii utile pentru desfasurarea activitatii[3], avea, fara indoiala, dreptul de a participa la examenul pentru promovarea in clasa[4] in functii a caror ocupare necesita studii superioare.

Art. 15 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10280/2008, dispunea ca „in situatia in care, pe baza documentelor transmise potrivit art. 14 alin. (2), Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu este indeplinita conditia prevazuta la art. 144 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu acorda avizul de transformare apostului si solicita instantei de contencios administrativ constatarea nulitatii examenului de promovare in clasa”. Conditia art. 144 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 se referea la natura si nivelul studiilor, aceleasi ca in art. 2 din Regulamentul mentionat.

Deci, numai Agentia Nationala a Functionarilor Publici decidea asupra valorii unei diplome de licenta.

Practica arata ca aceasta autoritate acorda avizul, in perioada 14 octombrie 2008 – 31 decembrie 2009, pentru promovarea in clasa pe functii publice pentru a caror ocupare se cereau studii universitare de lunga durata si absolventilor de licenta ciclul I (Bologna). Firesc, intrucat Regulamentul aprobat prin Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10280/2008, facea referire in art. 2 atat la o forma de invatamant superior de lunga durata cat si la studii universitare de licenta. Cu alte cuvinte era importanta licenta, nefacandu-se distinctie daca ea s-a obtinut in sistemul Bologna sau cel traditional (cel existent inaintea lui).

Numai ca, incepand cu 6 ianuarie 2010, Regulamentul mentionat anterior a fost abrogat si totodata inlocuit cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici, aprobat prin Ordinul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1932/2009[5].

Art. 1 din noul Regulament dispune: „In cazul absolvirii unei forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau considerata de autoritatea ori institutia publica ca fiind utila pentru desfasurarea activitatii, functionarii publici incadrati in functii publice cu nivel de studii inferior care doresc sa promoveze in clasa prezinta compartimentelor de resurse umane, in vederea aprobarii de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, insotita de diploma de licenta, respectiv diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea studiilor.”

Deci, nu se mai face referire distinct atat la o forma de invatamant superior de lunga durata cat si la studii universitare de licenta.

Astfel ca, art. 38 din Legea-cadru nr. 330/2009 coroborat cu art. 1 din noul Regulament se pare ca va avea urmatorul inteles - pentru ca un functionar public sa beneficieze de salarizarea la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S), trebuie sa fie atat absolvent de licenta cat si de master. Iar cei care au obtinut licenta in sistemul Bologna ar beneficia de salarizarea la nivelul absolventilor cu studii superioare de scurta durata.

Este vorba de o interpretare absolut in spiritul Legii-cadru nr. 330/2009.

Daca aceasta interpretare este si cea care va fi acceptata pe viitor in concret, va fi interesant este ce se va intampla cu beneficiarii licentei in sistemul Bologna care au fost promovati in clasa, in perioada 14 octombrie 2008 – 31 decembrie 2009, in functii publice pentru a caror ocupare se cereau studii universitare de lunga durata.

Ar trebui sa existe un tratament egal pentru acesti licentiati. Acest tratament ar oferi solutia restituirii diferentei de salariu prin angajament de plata, respectiv prin decizie de imputare.

Subliniem ca in anul 2008, a absolvit prima promotie de licentiati in sistemul Bologna. Acest sistem a debutat cu anul universitar 2005-2006, pentru studentii admisi in anul I, cu exceptia studentilor care s-au orientat catre profesii reglementate in Uniunea Europeana prin norme speciale privind conditiile de studii, carora li se aplica aceste norme.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one