Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Paradoxul ocuparii functiilor de conducere (contractuale)

Paradoxul ocuparii functiilor de conducere (contractuale). Conditia studiilor superioare prin Legea-cadru nr. 330/2009
29 Ianuarie 2010
drd. Ana Cioriciu Stefanescu
Potrivit art. 7 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice[1], “Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, existent in statul de functii, in cazul personalului contractual, se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selectie stabilite prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului.”

Acest articol, vizeaza asadar si posturile de conducere stabilite in regim contractual.

Asadar, observam o schimbare de competenta in ceea ce priveste stabilirea criteriilor de selectie.

Anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, se aplica art. 30 alin. 4 din Codul muncii[2], potrivit caruia conditiile de organizare si modul de desfasurare a concursului/examenului la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se stabileau prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului. In acest sens s-a aplicat nu chiar un regulament ci o metodologie.

Este vorba de Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 775/1998[3]. Acest act normativ nu prevedea criterii de selectie pentru ocuparea posturilor de conducere stabilite in regim contractual, mai exact, conditii de vechime sau de studii (superioare). Metodologia mentionata a fost abrogate prin Legea-cadru nr. 330/2009.

Potrivit explicatiilor din prima parte a Clasificarii ocupatiilor din Romania (obligatorie pentru toate documentele oficiale) de exemplu, functia de sef birou in institutie publica are codul 111059 iar cea de sef serviciu in institutie publica are codul 111064, deci fac parte din grupa majora 1- “Legiuitori, inalti functionari si conducatori”, pentru care, potrivit explicatiilor oficiale “nu se face referire la nivelul de calificare, intrucat in cadrul acestora intervin alte elemente, tinand de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politica si atributiile de conducere, respectiv obligatiile militare”.

Toate functiile de conducere erau supuse acestor ratiuni, cu exceptia unor functii de conducere pentru a caror ocupare existau legi speiale (de exemplu pentru secretar de consiliu local sau judetean, sef serviciu juridic, sef serviciu economic).

Nici in grilele de salarizare, stabilite in ordonantele de guvern cu aplicabilitate anuala nu se facea referire la cerinta studiilor superioare. De fapt la niciun fel de studii. Cine stie? Poate au existat si sefi cu studii generale. Clasificarea ocupatiilor din Romania permite.

Nu era reglementata nici posibilitatea stabilirii criteriilor de selectie prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului.

Abia prin grilele de salarizare stabilite in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 s-a strecurat timid un “S” indicand cerinta studiilor superioare pentru ocuparea functiilor de conducere stabilite in regim contractual.

Dar la conditiile de vechime nu se face referire. De la aceste criterii minimale se va porni pentru stabilirea criteriilor de selectie stabilite prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului.”

Un reper l-ar putea constitui si prevederile art. 10 alin. 4 lit. c) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare[4], potrivit caruia doar titularii diplomelor de master au capacitatea de a conduce grupuri de lucru.
sursa http://www.avocatnet.ro
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one