Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Ordinul ANSVSA nr. 5/2010 - informarea consumatorilor in legatura cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

Ordinul ANSVSA nr. 5/2010 - informarea consumatorilor in legatura cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor
11 Februarie 2010

Ordinul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea consumatorilor in legatura cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia acestora de catre persoanele fizice si juridice a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 87, din 9 februarie 2010.

Vazand Referatul de aprobare nr. 20.154 din 4 februarie 2010 intocmit de catre directiile tehnice din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
avand in vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicata,
tinand cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,
presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Persoanele fizice si juridice care pun la dispozitia consumatorilor produse si servicii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate sa afiseze la loc vizibil, respectiv la intrarea si iesirea din unitate, precum si langa casele de marcat in spatiul de comercializare sau, dupa caz, de prestare a serviciilor, un anunt cu numarul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 — linie telefonica cu apelare gratuita, precum si adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla persoana fizica sau juridica, in vederea formularii de sesizari/reclamatii.
(2) Anuntul prevazut la alin. (1) va fi inserat pe o placheta care va contine adresa site-ului oficial al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: www.ansvsa.ro
(3) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. — Placheta prevazuta la art. 1 alin. (2) va fi realizata prin grija persoanei fizice sau juridice care pune la dispozitia consumatorilor produse si servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform
modelului prevazut in anexa nr. 2.
Art. 3. — Persoanele fizice si juridice care detin site-uri de e-commerce (comert electronic) si care ofera produse si servicii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate sa prezinte pe prima pagina a site-ului propriu (home page) o legatura (un link) catre adresa oficiala de web a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: www.ansvsa.ro
Art. 4. — Nerespectarea prezentului ordin se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art. 5. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one