Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Ministerul Muncii: Solutii posibile pentru problemele aparute prin aplicarea Legii salarizarii unice

Ministerul Muncii: Solutii posibile pentru problemele aparute prin aplicarea Legii salarizarii unice
23-feb-2010

Ca urmare a numeroaselor probleme aparatute in practica odata cu aplicarea Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Ministerul Muncii a elaborat, in colaborare cu Ministerul Finantelor, un set de solutii posibile la intrebarile survenite de la intrarea in vigoare a actului normativ pana in prezent

Cum se acorda indemnizatia de conducere?
Potrivit Art. 5 alin. (5) din O.U.G. nr.1/2010, in toate cazurile, indemnizatia de conducere va fi inclusa in salariul de baza.

Cum se va face echivalarea functiilor?
Potrivit prevederilor Art. 39 din Legea-cadru nr. 330/2009 si O.U.G. nr.1/2010 Art. 4 (5) personalul care ocupa functii specifice care nu se regasesc in anexele la Legea-cadru va fi reincadrat, la propunerea ordonatorilor principali de credite, prin asimilare sau echivalare, in baza avizelor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici. Salarizarea se va face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.

Pentru personalul care ocupa functii specifice ca personal contractual si, respectiv, functionari publici, in aparatul de lucru al Senatului, se va face echivalarea cu functiile corespunzatoare din Anexa I/1 si, respectiv, Anexa III/1 din Legea-cadru.

Modalitatea de echivalare a functiilor specifice din institutiile publice reorganizate din subordinea Ministerului Economiei, avand in vedere ca art. 8 din anexa XIII prevede ca echivalarea functiilor specifice din Anexa XIII cu functiile prevazute in anexele la lege se va face de catre MMFPS la solicitarea ordonatorului principal de credite.
Art. 8 din Anexa XIII din Legea – cadru nr. 330/2009 prevede ca echivalarea functiilor specifice din aceasta anexa se face de catre MMFPS.

Cum se face majorarea salariilor mai mici de 705 lei/luna?
In anul 2010, majorarea salariilor se va face conform prevederilor Art. 7 din O.U.G. nr.1/2010, numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si numai daca in mod cumulat cu sporurile si indemnizatiile acordate nu este depasita aceasta valoare.

Se pot majora drepturile salariale in cursul anului 2010 in urmatoarele situatii: terminarea perioadei de debut, promovarea in grad profesional, in clasa, in functie, avansare in treapta de salarizare, trecerea intr-o transa de vechime superioara?
DA, cu respectarea prevederilor din Legea-cadru, dupa caz, a celor din Legea nr. 188/1999 si a prevederilor O.G. nr. 6/2007.

Modul de acordare a primelor de vacanta.
Se acorda, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 6/2007, luandu-se in calcul salariul de baza determinat pentru anul 2010. Prima de vacanta se acorda numai categoriilor de personal care beneficiau de acest drept in baza legii.

Modul de acordare a drepturilor stabilite prin contracte colective de munca neprevazute de Legeacadru nr. 330/2009, dar castigate in instanta sau care se afla in Codul Muncii.
La art.1, alin.2 din Legea-cadru nr.330/2009 se prevede ca, de la data intrarii in vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute de aceasta lege.
Avand in vedere si prevederile art.10 din O.U.G. nr.1/2010, consideram ca drepturile stabilite prin contracte colective de munca care erau prevazute de legislatia de salarizare specifica categoriei respective de personal si care nu se mai regasesc in Legea-cadru nr.330/2009 pot fi acordate sub forma sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu prevazute la art.6, alin.(1) din O.U.G. nr.1/2010, numai persoanelor care beneficiau de acestea la 31 decembrie 2009. Hotararile definitive si irevocabile au caracter obligatoriu. In functie de natura drepturilor recunoscute de acestea este necesar ca ordonatorul de credite sa solicite si punctul de vedere al Ministerului Justitiei, ca organ de specialitate al administratiei centrale, cu atributii in domeniu.

Cum se stabileste salariul directorului executiv si al directorului executiv adjunct, care nu se regasesc in Anexa III/2 si III/3 la Legea-cadru?
Potrivit prevederilor Art. 39 din Legea-cadru si O.U.G. nr.1/2010 Art. 4 (5) Personalul care ocupa functii specifice care nu se regasesc in anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat, la propunerea ordonatorilor principali de credite, prin asimilare sau echivalare, in baza avizelor Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice si, dupa caz, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru functionarii publici. Salarizarea se va face cu mentinerea salariilor avute la 31 decembrie 2009.

Care este modalitatea concreta de reincadrare a functionarilor publici de conducere pe cele doua trepte cf. art. 15 alin. (1) si art. 30 alin. (3) din Legeacadru nr. 330/2009?
Potrivit Art. 15 din Legea-cadru, nivelul de salarizare este stabilit de ordonatorul principal de credite in functie de criteriile prevazute in cuprinsul Art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009 referitoare la experienta, raspunderea in munca si nivelul de complexitate a activitatii fiecarui post.

Cum se face reincadrarea posturilor de conducere supuse restructurarilor
Problema reincadrarii posturilor de conducere ca urmare a restructurarilor este reglementata de Art. 36 din Legea-cadru nr. 330/2009.

Cum se acorda sporul de vechime pentru personalul contractual (Anexa I/3 din Legea - cadru)?
Conform Art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 1/2010 incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009.

Functionarii publici debutanti vor beneficia dupa 1 ianuarie 2010 de gradatia corespunzatoare transelor de vechime, corespunzator vechimii in alte domenii de activitate decat in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice?
Prin debut se intelege inceperea unei activitati, in primul an dupa terminarea studiilor, cand nu sunt intrunite conditiile de vechime.
In primul an de aplicare a Legii-cadru, la salariul de baza corespunzator functiei publice de debutant, avut la 31 dec. 2009, se va adauga suma corespunzatoare transei de vechime, in baza prevederilor din Nota de la subsolul Anexei III din Legea-cadru care stipuleaza ca in coeficientul prevazut in coloana ”Baza” este inclus si sporul de vechime.

Cum se acorda salariul de merit ?
Conform O.U.G. nr.1/2010 Art.5 (4) salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. Dupa aceasta perioada, se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la acesta. Incepand cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileste.

Cum se acorda sporul pentru conditii vatamatoare pentru functionari publici in 2010 ?
Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana 15% din salariul de baza se acorda in conditiile prevazute la Art. 9 din Anexa III din Legea-cadru.
Avand in vedere ca, potrivit prevederilor art.6, alin.(3) si art.7 din O.U.G. nr.1/2010, in anul 2010 nu pot fi majorate decat salariile (salariile de baza cumulate cu sporuri si indemnizatii) cu un nivel mai mic de 705 lei, se impune ca acest spor sa se acorde in acelasi cuantum si numai in cazul in care personalul a beneficiat de acesta la 31 decembrie 2009, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

In anul 2010 se acorda indemnizatiile de periculozitate si pentru hrana acordate salvatorilor montani in baza art. 19 din HG 77/2003 pot fi acordate si in anul 2010?
Indemnizatia de periculozitate acordata personalului din cadrul Serviciului Public Salvamont, care nu se mai regaseste in Legea cadru nr.330/2009, va fi acordat personalului care a beneficiat de acesta in luna decembrie 2009 ca suma compensatorie, in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii (ca timp de lucru). Indemnizatia pentru hrana nu face obiectul Legii-cadru nr.330/2009.

Daca in anul 2010 se modifica cota sporului pentru conditii vatamatoare care se acorda in luna decembrie 2009, cum se aplica noua cota?
Noua cota se va calcula raportat la salariul de baza aferent lunii decembrie 2009.

Avand in vedere ca potrivit prevederilor art.6, alin.(3) si art.7 din O.U.G. nr.1/2010, in anul 2010 nu pot fi majorate decat salariile (salariile de baza cumulate cu sporuri si indemnizatii) cu un nivel mai mic de 705 lei, se impune ca acest spor sa se acorde in acelasi cuantum si numai in cazul in care personalul a beneficiat de acesta la 31 decembrie 2009, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Modul de acordare a sporului de noapte
Acordarea sporului de noapte este reglementata de Art. 4 din Anexa II din Legea-cadru, acest spor fiind inclus in cuantumul sumei sporurilor care nu pot depasi limita de 30% din salariul de baza.

Cum se face plata personalului care lucreaza in unitatile cu foc continuu, unde se lucreaza si sambata si duminica?
Se vor aplica prevederile Art. 4 si Art. 5 din Anexa II la Legea nr. 330/2009.

Modul de acordare a sporului pentru munca prestata de personalul unitatilor de asistenta sociala in cadrul schimbului normal de lucru in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.
Se vor aplica prevederile Art. 4 si Art. 5 din Anexa II la Legea nr. 330/2009.

Modul de acordare a sporului de dispozitiv si a sporului de stabilitate, negociate prin contracte colective de munca si aprobate prin Hotarari ale Consiliului Judetean.
Sporul de dispozitiv este un drept salarial care pana la data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr.330/2009 era reglementat prin lege numai pentru personalul din institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
De asemenea, legislatia in domeniul salarizarii, aplicabila pana la data de 31 dec. 2009, nu prevedea posibilitatea acordarii sporului de stabilitate pentru personalul din consilii judetene, primarii si servicii publice din subordinea acestora.
Prin urmare, avand in vedere prevederile art.10 din O.U.G. nr.1/2010, aceste drepturi nu pot fi acordate incepand cu data intrarii in vigoare a Legii-cadru nr.330/2009.

Sporurile care au fost obtinute de autoritatile publice prin sentinte judecatoresti pot fi acordate si in cadrul autoritatilor care nu detin astfel de sentinte?
Sporurile obtinute prin sentinte judecatoresti definitive si irevocabile nu pot, in nici un caz, sa fie extinse la alte autoritati publice.
In functie de natura drepturilor recunoscute de acestea este necesar punctul de vedere al Ministerului Justitiei, ca organ de specialitate al administratiei centrale, cu atributii in domeniu.

Cum se procedeaza atunci cand, in anul 2010, un angajat indeplineste conditiile legale pentru trecerea intr-o transa de vechime superioara?
In baza prevederilor Art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2010, in situatia in care in cursul anului personalul de conducere si executie indeplineste conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei din luna decembrie 2009.

Sporul de mobilitate si confidentialitate acordat consilierilor juridici in baza art. 6 din Legea nr. 514/2003 se acorda si in anul 2010? Cuantumul acestui spor intra in suma sporurilor ce nu pot depasi 30% din salariul de baza?
Sporul de mobilitate a fost abrogat prin Art. 50 din Legea-cadru, valabilitatea lui incetand la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Legii – cadru nr.330/2009.
Cele doua sporuri nu se regaseau in legislatia privind salarizarea personalului din sectorul bugetar aplicabila pana la 31 decembrie 2009 si nu se regasesc nici in Legea-cadru nr.330/2009. Avand in vedere art.1, alin.(2) din lege si art. 10 din O.U.G. nr.1/2010, aceste sporuri nu se acorda.
Sporul de confidentialitate stabilit pentru diferite categorii de personal in acte normative nu a fost prevazut si in cele care reglementau salarizarea consilierilor juridici incadrati ca si functionari publici.
Totodata, Legea nr. 330/2009, care stabileste drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului, nu instituie acordarea unui astfel de spor pentrupersoanele mentionate anterior.
Mai mult, art.6 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, stabileste ca „In cazul in care drepturile salariale determinate in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009, se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.(...)”.
Se poate observa ca legiuitorul a stabilit posibilitatea acordarii unor sume compensatorii numai pentru ipoteza in care drepturile salariale stabilite potrivit Legii-cadru nr.330/2009 sunt mai mici decat cele stabilite prin lege sau hotarari ale Guvernului.
In concluzie, sporul de confidentialitate nu se acorda consilierilor juridici, nefiind prevazut intr-un act normativ. Sporul pentru conditii de incordare psihica foarte ridicata acordat salvatorilor montani in baza OUG 6/2004 nu e prevazut in anexa II din Legea 330/2009.

Se mai acorda acest spor in anul 2010? Intra acest spor in suma ce nu poate depasi 30% din salariul de baza?
Sporul pentru incordare psihica foarte ridicata acordat personalului din cadrul Serviciului Public Salvamont, care nu se mai regaseste in Legea-cadru nr.330/2009, va fi acordat personalului care a beneficiat de acesta in luna decembrie 2009 ca suma compensatorie, in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii (ca timp de lucru).

Modul de acordare a unor sporuri sau indemnizatii salariale neprevazute in Legea-cadru dar reglementate de acte normative ramase in vigoare: spor de audit, indemnizatia de frontiera, spor de izolare, spor de complexitate a muncii.
In masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, sporurile si indemnizatiile salariale neprevazute in Legeacadru dar reglementate de acte normative ramase in vigoare vor fi acordate ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu, conform prevederilor Art. 6 din O.U.G. nr.1/2010.

Acordarea sporurilor care nu sunt incluse in salariul de baza si care nu au fost incluse in dispozitiile Legea-cadru: spor pentru complexitatea muncii, spor de audit, spor de manager public.
Sporurile prevazute de lege pana la 31 dec. 2009 care nu se mai regasesc in Legea-cadru nr.330/2009 se acorda sub forma sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu, conform art.6 din O.U.G. nr.1/2010.
Suma aferenta sporului de manager public de care au beneficiat managerii publici, potrivit legii, in luna decembrie 2009, va fi inclusa in suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, potrivit prevederilor Art. 6 din O.U.G. nr.1/2010, care se va include in salariul de baza, cu pastrarea cuantumului din luna decembrie 2009 aferent acestui spor.

Acordarea de salarii de baza mai mari cu pana 75% pentru personalul care gestioneaza fonduri comunitare, conform Legii nr.490/2004.
In salariul de baza stabilit la 1.01.2010 va fi cuprinsa si suma aferenta majorarii cu pana la 75%, de care persoana a beneficiat in decembrie 2009.
In cazul in care, ca urmare a evaluarii, procentul se va modifica, salariul de baza se va recalcula corespunzator lunii decembrie 2009, recalculandu-se si celelalte drepturi salariale care decurg din acesta.

Acordarea sporului pentru titlul stiintific de doctor
Personalul care a beneficiat de sporul pentru titlul stiintific de doctor in luna decembrie 2009 i se acorda, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 1/2010, o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere si suma aferenta acestui spor, avuta in luna decembrie. Aceasta suma se include in salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, dar nu este luata in calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc in functie de acestea.

Modul de acordare a majorarii cu 75% a salariilor de baza pentru functionarii publici specialisti in management de proiect cu finantare externa (conform art.10 alin.(3) din Legea nr.339/2007).
In salariul de baza stabilit la 1.01.2010 va fi cuprinsa si suma aferenta majorarii cu pana la 75%, de care persoana a beneficiat in decembrie 2009.

Modul de stabilire a drepturilor salariale ale prefectului si subprefectului pentru anul 2010 pe unul din cele doua grade prevazute in Anexa III din Lege-cadru nr. 330/2009.
Incadrarea pe unul din cele doua grade se stabileste de catre autoritatea care a facut numirea in functie, potrivit legii.

Ce se intelege prin „indemnizatie de incadrare” folosita in contextul art. 18 din Anexa III („Functionarii publici ale caror raporturi de serviciu sunt suspendate, in conditiile legii, in cazul cercetarii disciplinare sau penale, au dreptul, pe perioada suspendarii, la o indemnizatie echivalenta cu indemnizatia de incadrare in functia publica stabilita in conditiile prezentei legi, pentru functiile publice in care au fost numiti”) avand in vedere ca in cuprinsul Legii se foloseste notiunea de salariu de baza.
Pe perioada suspendarii raportului de serviciu nu se acorda salariu.
Prin lege s-a dorit ca pentru perioada suspendarii sa fie asigurata o forma de plata sub forma de indemnizatie care se acorda pana la expirarea perioadei de suspendare.

Modul de acordare a sporului de preventie medicilor militari
Sporul de preventie este mentionat in notele la Anexa II/2 din Legea-cadru ca facand parte din categoria sporurilor care sunt incluse in salariul de baza. Art. 5 alin. (1) pct. a) din OUG nr. 1/2010 precizeaza modul in care sporurile prevazute in notele la anexele legii vor fi incluse in salariul de baza, si anume: "la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc in acesta/aceasta, prevazute in notele la anexele la Legeacadru, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii."

Cum se va stabili salariul de baza pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare in conditiile in care art. 30 din Legea – cadru nr. 330/2009 nu detaliaza modul de stabilire a noilor salarii?
Se va proceda conform prevederilor O.U.G. nr.1/2010.

Cum se face incadrarea si promovarea pe functii a personalului in perioada de aplicare etapizata a Legii-cadru?
Se va proceda conform prevederilor Art. 31 si Art. 32 din Legeacadru nr. 330/2009.

Modul de acordare a sporului de vechime pentru functionarii publici care, in cursul anului 2010, indeplinesc conditiile de trecere la transa superioara de vechime.
In baza prevederilor Art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr.1/2010, in situatia in care in cursul anului personalul indeplineste conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei din luna decembrie 2009.

Interpretarea Art. 52 din Legea-cadru: vizeaza numai exercitarea de functii sau activitati in alte domenii din sectorul privat?
Functiile sau activitatile in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice pot fi exercitate atat in sectorul de stat, cat si in cel privat.
Functiile sau activitatile in alte domenii de activitate din sectorul privat pot fi exercitate daca nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.

Cum se interpreteaza Anexa III Art. 10 alin (1): stabilirea cuantumului sporului de 50-100% din salariul de baza. Cum se aplica avand in vedere Art. 10 alin. (3)?
Pentru sporurile ale caror cuantumuri sunt mai mari de 30% din salariul de baza, cum este sporul pentru conditii deosebit de periculoase prevazut in Art. 10 din Anexa III a Legii-cadru, depasirea acestei limite se va face prin HG, potrivit Art. 23 alin. (3) din Legeacadru.

Salarizarea personalului promovat in grad in anul 2010 pentru care nu se regaseste in plata o functie similara sau in acesta sunt incluse sporuri de care nu beneficiaza functionarul public promovat?
Salariile de baza ale personalului promovat in grad in anul 2010 se stabilesc corespunzator valorii prevazute de O.G. nr. 6/2007, modificata prin O.G. nr.9/2008 pentru acel grad, la luna decembrie 2009.

Cum se aplica prevederile art. 7 si 8 din Anexa I la Legea-cadru: fiecare ordonator principal de credite va elabora un act normativ privind stabilirea concreta a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru functiile de personal civil contractual comune in cazul avansarii sau ocuparii unui post vacant sau MMFPS are in vedere initierea unui proiect de hotarare de Guvern in acest sens?
Art. 7 din Anexa I la Legea- cadru nr. 330/2009 prevede ca fiecare ordonator principal de credite, pe baza de regulament, sa-si stabileasca criteriile de ocupare, promovare si evaluare a posturilor, in functie de cerintele specifice fiecarui post.
In vederea asigurarii unui caracter general si unitar al ocuparii, promovarii si evaluarii personalului contractual, MMFPS va initia un proiect de act normativ in perioada urmatoare.

Cum se face evaluarea persoanelor la angajare in anul 2010 utilizand functiile din vechea legislatie cand HG-urile de evaluare pentru acordarea salariilor intre minim si maxim se abroga cu 1 ianuarie 2010 si nu exista cazuri similare?
Evaluarea personalului la angajare in anul 2010 se va face dupa promovarea de catre MMFPS a proiectului de act normativ referitor la ocuparea, promovarea si evaluarea personalului contractual.

Modalitatea de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul din cadrul institutiilor finantate din venituri proprii supuse restructurarilor prin Legea nr.329/2009.
Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 este reglementata de Art. 1, 2, 3 din O.U.G. nr. 1/2010.
Salarizarea personalului autoritatilor si institutiilor publice care s-au desfiintat si comasat, pastrandu-si tipul de finantare din venituri proprii este reglementata de Art. 11 din O.U.G. nr. 1/2010.

Cand va fi elaborata legea de salarizare pentru anul 2010 pentru sporurile care nu se mai regasesc in
anexe? (cf. art. 30 alin. (6)?
Nu va fi elaborata o noua lege a salarizarii pentru anul 2010, in continutul Legii nr. 330/2009 prevazandu-se elaborarea unui cadru legislativ simplificat de salarizare pentru anul 2011.

Pana la aplicarea coeficientilor din lege se vor utiliza aceleasi functii, grade, trepte din vechea legislatie?
NU. Personalul va fi reincadrat pe functiile prevazute in anexele la Legea-cadru nr.330/2009, in conditiile stabilite prin aceasta lege si prin O.U.G. nr. 1/2010.

Cum se stabileste in anul 2010 salariul la personalul contractual in momentul trecerii de pe functii cu studii medii pe functii cu studii superioare in situatia in care prevederile art. 8 din OG 10/2008 si ale art. 7(2) din OG 15/2008 se abroga?
Potrivit Art.8, alin.(8) din Anexa I din Legea- cadru nr. 330/2009.

Calcularea salariului de baza pentru un salariat care acumuleaza vechime in decembrie 2009 si pentru care drepturile trebuie platite cu 01.01.2009.
In baza prevederilor Art. 5 alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2010, in situatia in care in cursul anului personalul de conducere si executie indeplineste conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei din luna decembrie 2009.

Sporul de vechime se include in salariul de baza la inaltii functionari publici si la functiile de executie?
In baza prevederilor Art. 5 alin. (3) din OUG 1/2010, in salariile de baza ale functiilor de executie si ale functiilor de conducere este cuprins in toate cazurile sporul de vechime in munca in cuantumul avut in luna decembrie 2009. In situatia in care in cursul anului personalul de conducere si executie indeplineste conditiile pentru trecerea intr-o alta transa de vechime, se acorda transa corespunzatoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de baza aferent functiei din luna decembrie 2009.

Salariul de merit va fi inclus in salariul de baza pentru toti salariatii? (personalul contractual din cabinetul demnitarului, inalti functionari publici, sefi serviciu, functii de executie)
In baza prevederilor Art. 5 alin. (4) Salariile de merit stabilite in anul 2009 pe o perioada care se intinde si in anul 2010 se introduc in salariul de baza pana la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. Dupa aceasta perioada, se recalculeaza in mod corespunzator salariul de baza si celelalte sporuri calculate la acesta. Incepand cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileste.

Sunt prevazute transe de vechime pentru inaltii functionari publici, pentru sefi serviciu?
In coeficientii de ierarhizare sunt cuprinse si transele de vechime.

In salariul de baza soferii beneficiaza de sporul de confidentialitate?
Suma aferenta sporului de confidentialitate de care au beneficiat soferii, potrivit legii, in luna decembrie 2009, va fi inclusa in suma compensatorie.

Pentru functiile de conducere generale, gradul I si II, respectiv treapta 1 si 2 de salarizare, cum se face diferentierea la incadrare, dupa ce criterii se face incadrarea?(Art. 15 alin. (2) din Legea 330/2009 (Nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv celor doua trepte de salarizare in cazul functionarilor publici se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi).Ordonatorul principal de credite va realiza incadrarea personalului de conducere tinand seama de prevederile Art.13 din Legea – cadru, respectiv, experienta, raspunderea in munca si nivelul de complexitate a activitatii specifice postului.

Care este semnificatia exacta a cifrelor I si II din cadrul Anexei XI – grad/treapta de salarizare pentru functii de conducere specifice?
Reprezinta grade.

Pentru personalul de executie este necesara indicarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime cu ocazia reincadrarii? In anul 2010 pot fi acordate transe de vechime in conditiile art. 16 din Legea 330/2009? Care e temeiul legal pentru acordarea drepturilor banesti corespunzatoare?
In vederea determinarii vechimii, trebuie indicata gradatia, potrivit Art. 30 alin. (3) din Legea-cadru.

In Legea-cadru art.21 se prevede acordarea unui spor de 15% din salariul de baza brut pentru personalul incadrat in gradul I de invaliditate?
Potrivit Art. 21 din Legea-cadru, pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap accentuat in cadrul programului de lucru se acorda un spor de 15% din salariul de baza.
La elaborarea Legii-cadru nu s-a avut in vedere acordarea acestui spor numai anumitor categorii de nevazatori.
In concluzie, apreciem ca pentru activitatea desfasurata in cadrul programului de lucru beneficiaza de sporul de 15% din salariul de baza atat nevazatorii cu handicap grav, cat si nevazatorii cu handicap accentuat.

Este posibila avansarea si promovarea in treapta de salarizare in mod exceptional, cu reducere vechimii la un an?
Prevederile Art. 33 din O.G. nr.6/2007 referitoare la avansare in treapta de salarizare imediat superioara au ramas in vigoare.

Care din calificativele obtinute la evaluare se iau in considerare la avansarea in treapta?
Au ramas in vigoare prevederile Art. 33 din O.G. nr.6/2007.

Modul de acordare a sporului de conditii deosebite pentru personalul care activeaza in centrele de plasament pentru copii si a unitatilor de asistenta sociala pentru adulti (HGR 281/2003) abrogat.
Salarizarea personalului se face potrivit Anexei II/2 la Legea – cadru nr. 330/2009 beneficiind de sporurile din cuprinsul anexei.

Modul de acordare a sporurilor pentru asistentii maternali profesionisti: spor de incordare psihica, spor pentru cel putin 2 copii primiti in plasament, spor pentru copilul cu handicap aflat in plasament la AMP.
Regulamentul de acordare a sporurilor va fi elaborat de catre Ministerul Sanatatii, regulament in care se regaseste si activitatea desfasurata de asistentii sociali.

Se acorda sporuri personalului din cadrul aparatului de specialitate al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului?
Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului beneficiaza de sporurile prevazute in Anexa I pentru personal contractual si, respectiv, Anexa III pentru functionarii publici la Legea – cadru nr.330/2009.

Modul de reincadrare a persoanelor care ocupa functii de conducere, care au nivel de instruire SSD sau M (personal contractual salarizat cf OUG 24/2000, OG 10/2008)
Avand in vedere ca in Anexa II/2 unitati sanitare si Anexa XIII la Legea-cadru pot fi incadrate pe functii de conducere prevazute cu studii superioare si persoane contractuale care au nivel de studii SSD sau M, in masura in care ordonatorul principal de credite din alte domenii de activitate apreciaza ca functiile de conducere cu un nivel de pregatire SSD sau M care au existat in structura acestuia in luna decembrie 2009 ii sunt in continuare necesare, va putea solicita echivalarea acestora in baza Art. 39 din Legea-cadru si Art. 4 alin.(5) din O.U.G. nr. 1/2010.
Daca se apreciaza ca inoportuna mentinerea pe functia de conducere a persoanelor cu un nivel de pregatire SSD sau M care au existat in structura acestuia in luna decembrie 2009, reincadrarea acestora se va face pe functia de executie avuta la 31 decembrie 2009.

Modul de aplicare a Legii-cadru nr. 330/2009 coroborata cu OUG 189/2008 privind managementul institutiilor de cultura:
- modul de stabilire a nivelului drepturilor banesti pt. directorii generali/directori-manageri care au incheiat contract de management in institutiile publice de cultura
Personalul care ocupa functiile de directori generali/directorimanageri isi va pastra drepturile salariale, potrivit Art. 30 din Legeacadru si Art. 9 din O.U.G. nr. 1/2010.

Cum se face incadrarea absolventilor ciclului I Bologna, 3 ani ?
Absolventii institutiilor de invatamant superior cu durata de 3 ani, cu examen de licenta sau diploma vor fi incadrati la nivel de studii superioare, conform prevederilor Art. 38 din Legea-cadru nr.330/2009.
In institutiile publice si in unitatile din sectorul bugetar, ca si in cele din sectorul concurential, conditiile de ocupare a posturilor, cum sunt: nivelul studiilor, experienta in munca in respectivul domeniu de activitate, cunostintele si abilitatile pe care trebuie sa le detina candidatii la ocuparea respectivelor posturi, se stabilesc de catre angajator, in corelare cu complexitatea atributiilor si a responsabilitatilor din fisele de post
Perioada de suspendare pentru cresterea copilului se ia in calcul la stabilirea transei de vechime in munca?
Da, potrivit Art. 17 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009.

Cum se stabileste salariul de baza pentru salariatul cu functie de executie care exercita temporar o functie de conducere pe un post vacant ?
Salariatul isi va pastra drepturile salariale avute in luna decembrie 2009, in situatia in care a detinut aceasta functie la data de 31 decembrie 2009. In cazul in care functia de conducere se exercita temporar, incepand cu luna ianuarie 2010 se acorda salariul in plata pentru functii similare.

Cum se stabilesc salariile de baza pentru functiile de conducere/executie vacante?
Se aplica Art. 31 si 32 din Legea-cadru, prin asimilare cu nivelul salariilor in plata pentru functii similare.

Cum se face reincadrarea soferilor pe cele 2 trepte de salarizare?
Ordonatorul principal de credite va realiza incadrarea soferilor pe una din cele doua trepte de salarizare.

Care este anexa corespunzatoare personalului din unitatile de asistenta sociala ?
Salarizarea personalului se face potrivit Anexei II/2 la Legea – cadru nr. 330/2009 beneficiind de sporurile din cuprinsul acesteia.

Functionarii publici din institutie au functia de politisti comunitari pot beneficia de indemnizatia prevazuta la anexa nr. IV/2, de pana la 7% din salariul de baza si din ianuarie 2010. Pot acestia sa beneficieze de aceasta indemnizatie daca in luna decembrie nu au beneficiat de aceasta indemnizatie?
Potrivit Notei nr.4 de la Anexa I/3 si, respectiv, Notei nr.2 Anexa III/3 din Legea-cadru, politistii comunitari pot beneficia de prevederile pct.1 din Anexa IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009.

Incepand cu luna ianuarie 2010 functionarii publici din cadrul directiei de sanatate publica beneficiaza de sporul de preventie in cuantumul calculat pentru luna decembrie 2009? In salariul de baza se cuprinde cuantumul lunar al primei de stabilitate in conditiile in care aceasta nu a fost acordata in lipsa creditelor bugetare?
Sporul de preventie si cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat in anul 2009 de acestea vor fi introduse in salariile de baza potrivit prevederilor Anexei II/2 la Legea nr. 330/2009.

Cum se calculează salariul tarifar orar pentru personalul sanitar cu pregatire superioara care efectueaza garzi (salariul de baza din luna decembrie sau baza noua)? Ce salariu de baza au de referinta medicii care nu au contract individual de munca cu unitatile sanitare care organizeaza serviciul de garda si sunt salarizati la norma de baza pe alte anexe decat a spitalului unde efectueaza garzi?
In conditiile alin. (7) al Art. 5 din O.U.G. nr. 1/2010.

Cum se aplica prevederile art. 8 din Legea 330/2009? Majorarea salariului de baza la 705 lei se face dupa stabilirea noului salariul de baza care include sporurile din anexe sau se majoreaza salariul de baza din decembrie la 705 lei si apoi se stabileste noul salariu de baza?
In conditiile Art. 7 din O.U.G. nr. 1/2010.

Cum se acorda sporul de stabilitate in 2010?
La art.1, alin.2 din Legea-cadru nr.330/2009 se prevedede ca de la data intrarii in vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute de aceasta lege.
Drepturile care erau prevazute de legislatia de salarizare specifica categoriei respective de personal si care nu se mai regasesc in Legea-cadru nr.330/2009 pot fi acordate sub forma sumei compensatorii cu caracter tranzitoriu prevazute la art.6, alin.(1) din O.U.G. nr. 1/2010.

Salariul brut aferent lunii dec. 2009 este cel influentat de masurile de reducere a timpului de lucru?
Nu. Salariul brut este cel corespunzator lunii decembrie la care persoana ar fi avut dreptul daca persoana ar fi avut un program complet de lucru, fara masurile de reducere prevazute de Legea 329/2009.

Cum se face acordarea sporurilor artistilor lirici?
Se aplica art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010, referitoare la suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care se acorda in cazul in care drepturile salariale stabilite in conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu O.U.G. nr. 1/2010 sunt mai mici decat cele stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009.

Care dintre salariile de baza pt. 3 posturi de artist liric poate fi trecut in statul de functii?
Se va face media celor 3 salarii de baza.

Cum se face reincadrarea personalului pe grade profesionale in situatia in care in Legea – cadru nr. 330/2009 sunt prevazute mai multe categorii decat existau anterior (pentru functia de actor, cf. Legea nr. 353/2007 existau categoriile I, II si debutant, iar prin Legea – cadru nr. 330.2009 exista gradele profesionale IA, I, II si debutant).
Ordonatorul de credite va solicita punctul de vedere al Ministerului Culturii.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one