Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Ludovic Orban a prejudiciat statul român cu 22 milioane de euro

16-martie-2010

Scris de Oana Voinea
Conform Raportului Curţii de Conturi

90.357.000 de lei - aceasta este suma cu care Ministerul Transporturilor, prin intermediul Companiei Naţionale de Autostrăzi, a prejudiciat statul în 2008. Cu alte cuvinte, ultimul an de mandat al lui Ludovic Orban la Ministerul Transporturilor ne-a costat aproximativ 22 milioane de euro (calculånd doar „abilităţile“ ministrului în domeniul construcţiei de autostrăzi). Raportul Curţii de Conturi pe 2008 arată că, în urma acţiunilor de control desfăşurate la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romånia (CNADNR), au fost identificate abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat producerea de prejudicii estimate la 2.359.000 de lei, precum şi fapte pentru care există indicii că au fost săvårşite cu încălcarea legii penale, estimate la 87.998.000 de lei.
Cea mai mare parte a prejudiciului este reprezentată de modificarea contractului Autostrada Bucureşti-Braşov pentru sectorul Moara Vlăsiei-Ploieşti.
Printr-un act adiţional la contractul semnat în 2006 între CNADNR şi un consorţiu de firme romåneşti, costul tronsonului de autostradă Moara Vlăsiei-Ploieşti a fost majorat cu circa 44 milioane de euro, prin schimbarea soluţiei tehnice.
Potrivit Ministerului Transporturilor, procedura de schimbare a soluţiei tehnice a început în luna august 2007, cånd ministru era Ludovic Orban, iar directorul general al CNADNR era Mihai Grecu.
Plăţile nelegale au fost făcute în chiar ultima lună de mandat a lui Orban, cånd directorul general al CNADNR era Dorin Debucean.
Potrivit raportului Curţii de Conturi, CNADNR a făcut plăţi nelegale către antreprenor pentru obiectivul de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov, tronsonul 1A (km 0+000-19+500)“ reprezentånd „contravaloare chirie cu scadenţă viitoare şi contravaloare TVA rezultată prin dublarea acesteia la o parte din articolele solicitate la plată prin certificatul interimar de plată“.
O altă abatere constatată în raport este „atribuirea nelegală de lucrări suplimentare, pentru care există indicii că a fost săvårşită cu încălcarea legii penale“.
Prin Ordinul de modificare nr. OM-001, emis în data de 21.03.2008, valoarea contractului de proiect nr. 93/1773/26.10.2006 în sumă de 702.584 mii de lei, fără TVA, a fost majorată cu suma de 181.190,5 mii de lei, fără TVA, ca urmare a modificării soluţiei constructive prin „înlocuirea materialului local de umplutură din corpul autostrăzii cu material granular (balast), se explică în raportul Curţii de Conturi.
Ordinul a fost emis, aprobat şi pus în aplicare fără a se respecta prevederile contractuale, prevederile legale şi pe cele interne ale CNADNR.
Potrivit raportului, consecinţa economică a Ordinului o reprezintă „creşterea nejustificată a efortului bugetar pentru realizarea obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov Sectorul 1B Moara Vlăsiei-Ploieşti km 19+500-62+000, cu suma de 181.190.500 lei, fără TVA, ca urmare a modificării soluţiei tehnice, fără respectarea prevederilor contractuale, prevederilor legale şi prevederilor interne privind iniţierea, analiza necesităţii şi a oportunităţii, precum şi atribuirea schimbării soluţiei tehnice“.

Plăţile nelegale stopate de Berceanu

Echipa de control a Curţii de Conturi a verificat documentele de plată aferente facturilor emise şi a constatat că CNADNR a transmis către beneficiar trei certificate interimare de plată în sumă totală de 173.842,6 mii de lei, fără TVA, au fost emise facturi în sumă de 197.173.000 de lei şi a fost plătită suma de 141.027.000 de lei. Raportul arată că, potrivit documentelor de plată şi fişelor de cont, pentru anii 2008 şi 2009 s-a făcut integral plata primelor două facturi, din care pentru lucrările aferente Ordinului de modificare nr. 001 a fost achitată integral suma de 87.997,5 mii de lei şi a fost acceptată la plată suma de 16.557,2 mii de lei.
„Avånd în vedere că lucrările specificate în centralizatorul ordinelor de modificare anexate la CPI 002 şi 003 nu fac obiectul contractului de execuţie şi proiectare nr. 93/17731/26.10.2006 sau al unui act adiţional la contract, acceptarea la plată şi plata acestora sunt nelegale“, concluzionează raportul, precizånd că au fost sesizate organele de cercetare penală.
Potrivit Ministerului Transporturilor, stoparea plăţilor nelegale s-a făcut în martie 2009, cånd ministru al Transporturilor era Radu Berceanu, iar directorul general al CNADNR era Dorina Tiron.
sursa http://www.curentul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one