Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Investitiile straine directe s-au redus cu 50% in trimestrul I

18 mai 2010

Initial, analistii se asteptau ca banii din afara tarii sa ramana la acelasi nivel cu cel din 2009

Trimestrul I a fost caracterizat de o injumatatire a volumului in vesti tiil or straine directe, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 754 de milioane de euro. Ana listii apreciaza ca rezultatul se plaseaza sub asteptarile lor si atrag atentia ca atrac ti vitatea Romaniei se poate imbunatati in 2011 in functie de modul in care statul se va consolida fiscal. In primele trei luni, inves ti tiile straine directe au fost, in majoritate, participatii la capital.

Investitiile straine directe (ISD) au cu mulat in primul trimestru 754 de mi li oane de euro, in scadere de aproape doua ori fata de nivelul inregistrat in primele trei luni din 2009, de 1,475 mi li arde de euro. Potrivit datelor publicate, ieri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR), in ves titiile straine directe din pe rioa da ana li zata au fost in majoritate participatii la capital, respectiv 650 de mi lioane de euro, in scadere cu 34% fata de nivelul din tri­mestrul I 2009, de 993 de milioane de eu ro. La randul lor, creditele intra-grup au sca zut de peste patru ori fata de perioada si milara a anu lui trecut, la 104 milioane de euro, de la 482 de milioane de euro.
Inceputul nu este imbucurator

Analistii considera ca volumul ISD din trimestrul I a fost sub asteptari. „Noi esti mam ca investitiile straine se vor pla sa la un nivel similar cu cel de anul tre cut, in conditiile in care avem incheiat un acord cu FMI. Se pare ca in 2010 inca vor bim de o inertie a crizei financiare”, a aratat economistul-sef al BCR, Lucian An ghel. Acesta considera ca, in general, a doua jumatate a unui an este mai buna pen tru investitii straine, dar oricum, in ce putul lui 2010 nu este deloc im bu cu ra tor. „In acest moment, modul in care statul se va consolida fiscal este crucial pentru atra ge rea investitiilor straine. Doar asa avem sansa sa devenim atrac tivi in 2011”, a explicat economistul-sef al BCR.

Potrivit bancii centrale, investitiile straine au finantat in proportie de 50,1% de ficitul de cont curent din ianuarie-martie 2010, de 1,506 miliarde de euro.

Anul trecut, investitiile straine di rec te au scazut la 4,89 miliarde de euro, un nivel despre care Lucian Anghel spune ca a depasit, la acel moment, asteptarile ana lis­tilor. Totusi, volumul ISD de anul trecut s-a plasat la jumatate din valoarea in registrata in 2008, acoperind in pro por tie de 96,9% deficitul de cont curent. In 2008, nerezidentii au realizat inves ti tii straine directe in Romania de 9,49 miliarde de euro.
Deficitul contului curent, a doua luna de crestere

Potrivit datelor publicate de BNR, de fi citul contului curent al balantei de plati s-a plasat in primul trimestru la 1,506 mi liarde de euro, in urcare cu 65,5% fata de perioada similara a anului trecut, evo lutia fiind determinata de balanta trans fe rurilor curente, care a inregistrat un sold mai mic cu 62,8% fata de ianuarie-martie 2009.

In perioada ianuarie-februarie 2010, deficitul contului curent crescuse cu 64,3% fata de primele doua luni din 2009, la 754 de milioane de euro, tot ca urmare a diminuarii transferurilor curente.

Astfel, soldul balantei transferurilor cu rente, care include si banii trimisi de lucratorii romani in strainatate, a scazut de 2,6 ori in primele trei luni, de la 1,219 miliarde de euro in primul trimestru de anul trecut la 454 de milioane de euro.

Serviciile au avut in perioada ana li za ta o contributie negativa de 273 de mi li oane de euro, fata de numai 64 de mi lioane de euro in perioada similara din 2009, determinata in principal de sectorul de turism-calatorii (119 mi li oa ne de euro). Totodata, deficitul balantei veniturilor a stagnat in ianuarie-martie la 518 milioane de euro.
Rata serviciului datoriei externe se adanceste

Datoria externa pe termen mediu si lung a fost la 31 martie de 70,157 mili ar de de euro (81,5% din total datorie ex ter na), in crestere cu 6,9% fata de finele anului trecut.

Datoria externa pe termen scurt era la finele lunii martie de 15,87 miliarde de euro (18,5% din total datorie externa), cu 8,8% mai mare fata de 31 decembrie 2009.

Rata serviciului datoriei externe pe ter men mediu si lung a fost 34,6% in tri mes trul I din 2010, comparativ cu 33,1% in anul 2009. Gradul de acoperire a re pre zentat 9,8 luni de importuri de bu nuri si servicii la 31 martie 2010, fata de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.

sursa http://www.financiarul.com/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one