Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Cum se stabileste riscul fiscal in cazul rambursarilor de TVA

10-martie-2010

Prin Ordinul MFP nr. 263/2010 au fost stabilite noi reguli pentru stabilirea riscului fiscal in cazul rambursarile de taxa pe valoare adaugata.

Procedura de stabilire a riscului fiscal se aplica pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, cu exceptia deconturilor cu sume negative de TVA prin care se solicita rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei.

Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)

Standardul individual negativ (SIN) reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara analiza documentara sau inspectie fiscala anticipata, riscul implicat de aceasta rambursare fiind considerat acceptabil de catre administratia fiscala.
Aceasta suma este stabilita in conditii de activitate normala si continua a persoanei impozabile, tinandu-se cont si de comportamentul sau fiscal.

SIN-ul se stabileste trimestrial, avand in vedere raportarile contabile, deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in perioada de referinta.

SIN-ul se stabileste dupa cum urmeaza:
La data de 5 a lunii februarie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul I, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor ianuarie — decembrie ale anului precedent (depuse in intervalul cuprins intre luna februarie a anului precedent — luna ianuarie a anului curent);
b) raportarea contabila semestriala din anul precedent.

La data de 5 a lunii mai se stabileste SIN-ul pentru trimestrul II, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor aprilie a anului precedent — martie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna mai a anului precedent — luna aprilie a anului curent);
b) raportarea contabila semestriala din anul precedent.

La data de 5 a lunii august se stabileste SIN-ul pentru trimestrul III, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor iulie a anului precedent — iunie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna august a anului precedent — luna iulie a anului curent);
b)bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.

La data de 5 a lunii noiembrie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul IV, avandu-se in vedere:
a) perioada de referinta pentru deconturile de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale — cea aferenta lunilor octombrie a anului precedent — luna septembrie a anului curent (depuse in intervalul cuprins intre luna noiembrie a anului precedent — luna octombrie a anului curent);
b) bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.

Inainte de stabilirea SIN-ului trimestrial, compartimentul de specialitate solicita, in scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizarii la zi a tuturor bazelor de date care furnizeaza informatii utilizate in aplicarea procedurii.

SIN-ul se stabileste prin completarea Fisei de calcul al Standardului individual negative.
SIN-ul se stabileste la valoarea de 1 unitate si rambursarea se efectueaza numai in urma inspectiei fiscale, in urmatoarele cazuri:
a) pentru persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal;
b) pentru persoanele impozabile nou-infiintate;
c) pentru persoanele impozabile pentru care nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul al SIN;
d) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma de TVA colectata este mai mare decat suma de TVA deductibila in perioada de referinta);
e) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;
f) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspectie fiscala detine informatii ca prezinta un risc fiscal mare;
g) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul sau anul calendaristic

Persoanele impozabile nou-infiintate sunt acele persoane impozabile care s-au inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in cursul perioadei de referinta pentru calculul SIN-ului.

Pentru persoanele impozabile nou-infiintate, care prezinta 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscala anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileste ca medie aritmetica a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.

Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit in doua etape:
a1) prima etapa: stabilirea SIN-ului brut SIN-ul brut se stabileste ca diferenta intre media TVA-ului deductibil si media TVA-ului colectat, din perioada de referinta.

Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscala la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabileste pe luna, respectiv pe trimestru.

Totodata, comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti, cum ar fi: marimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscala voluntara.

SIN-ul final se stabileste prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflatie si prin ajustarea sumei astfel stabilite, in functie de punctajul obtinut pe baza indicatorilor, astfel:
— majorare cu 30%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 0—155 de puncte;
— majorare cu 20%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 156—200 de puncte;
— majorare cu 10%, pentru cei care realizeaza un punctaj cuprins intre 201—250 de puncte;
— 0%, pentru cei care realizeaza un punctaj mai mare de 251 de puncte.

Cazuri de actualizare lunara al SIN-ului

SIN-ul trimestrial se actualizeaza pana la data de 5 a fiecarei luni, numai pentru persoanele impozabile care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
— li se inscriu fapte de natura infractiunilor in cazierul fiscal;
— sunt persoane impozabile nou-infiintate si au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursari cu inspectie fiscala anticipata si la care au fost stabilite diferente de taxa mai mici de 5%;
— pe baza informatiilor detinute, activitatea de inspectie fiscala le stabileste risc fiscal mare.

Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizeaza de catre compartimentul de specialitate si pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala pentru persoana impozabila respectiva. Compartimentul de specialitate va fi instiintat de catre organul de inspectie fiscala cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informatii ca prezinta un risc ridicat pentru administratia fiscala.

Instiintarea va fi transmisa, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitatii de inspectie fiscala, de indata ce organul de inspectie fiscala detine astfel de informatii. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi inscrise, de catre compartimentul de specialitate, intr-o baza de date speciala.

De asemenea, la primirea referatului de la organul de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate verifica daca pentru persoana impozabila respectiva exista deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare in curs de solutionare.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

Pentru deconturile incadrate la risc fiscal mic, pe baza calculului SIN-ului sau ca urmare a analizei documentare, care urmeaza sa fie solutionate cu inspectie fiscala ulterioara, procedura se intrerupe, iar deconturile se incadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.

Pe baza referatului primit , compartimentul de specialitate intocmeste o nota prin care stabileste incadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, intocmite ca urmare a incadrarii deconturilor la risc fiscal mic. Nota intocmita de compartimentul de specialitate se inainteaza conducatorului unitatii fiscale spre aprobare.

Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si radierea din baza de date speciala se fac tot la propunerea organului de inspectie fiscala, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate pana la data de 5 a fiecarei luni.

In baza datelor primite de la Oficiul National al Registrului Comertului si a decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se va actualiza baza de date care contine informatiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).

Pentru persoanele impozabile care in decurs de 6 luni au renuntat de cel putin doua ori la optiunea de rambursare, dupa incadrarea la categoria de risc fiscal mare, compartimentul de specialitate va instiinta Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiza si indrumare pentru activitatea de inspectie fiscala, in vederea includerii acestor persoane, cu prioritate, in programul de inspectie fiscala.

.sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one