Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

ANAF: Un nou model al decontului de TVA

ANAF: Un nou model al decontului de TVA
1 Februarie 2010
Anca Dumitrescu

ANAF a emis recent Ordinul nr. 77/2010, prin care instituie un nou model al declaratiei 300 privind Decontul de TVA, in acord cu ultimele modificari aduse Codului Fiscal, prin OUG nr. 109/2009.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2009 si abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene:

a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile
pentru care perioada fiscala este luna calendaristica, potrivit prevederilor art. 156 1 din Codul fiscal;

b) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156 1 din Codul fiscal;

c) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156 1 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

d) anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevazute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice si de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioada fiscala anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 156 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

e) pana la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele doua luni ale aceluiasi trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. În situatia in care exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine in prima sau in a treia luna a
trimestrului calendaristic, sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile de la lit. a)

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia prezentarii formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cu codificarea informatiei prin cod de bare. Sunt exceptati de la aceasta prevedere:
a) contribuabilii mari, pentru deconturile care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii;
b) contribuabilii care depun declaratiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Formularele se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editeaza in doua exemplare:
— un exemplar se depune la organul fiscal competent;
— un exemplar se pastreaza de catre platitor.

Formatul hartie se obtine prin utilizarea programului de asistenta (DECLMF), elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ATENTIE!

Nu se inscriu in decont:
— taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;
— diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de inspectie fiscala, pentru care nu este reglementata includerea in decont;
— documentele neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de inspectie fiscala;
— taxa pe valoare adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one