Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Alternative fiscale pentru microintreprinderi - intre avantaje si dezavantaje

Alternative fiscale pentru microintreprinderi - intre avantaje si dezavantaje
2 Februarie 2010
FinExpert Consulting

Agentii economici datoreaza de regula, pentru activitatea desfasurata impozit pe profit. Ca o facilitate acordata intreprinderilor mici si mijlocii, O.G. nr. 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor a instituit posibilitatea pentru acei agenti economici care intruneau conditiile de a fi calificati ca microintreprindere sa plateasca incepand cu data de 1 septembrie 2001 impozitul pe venit cuantificat la 1,5% din total venituri

Articol scris de Suzana Andrei

Odata cu aparitia Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, O.G. nr. 24/2001 a fost abrogat, iar regimul fiscal aplicabil microintreprinderilor a fost preluat la cap. IV “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” din Codul Fiscal, iar cotele de impozitare au fost stabilite la 2% pentru anul 2007, 2,5% pentru anul 2008 si 3% pentru anul 2009.

Astfel, odata cu aparitia Codului Fiscal, prin modul de reglementare a cotelor de impozitare numai pentru anii 2007-2009, sistemul de impozitare pentru microintreprinderi, a avut o aplicabilitate limitata in timp, respectiv pana la data de 31 decembrie 2009.

In perioada 1 septembrie 2001 – 31 decembrie 2009, de sistemul de impozitare pentru microintreprinderi au beneficiat pe langa persoanele juridice care desfasurau activitati de prestari servicii si pentru care nivelul cheltuielilor era redus si persoanele fizice angajate la companii mari cu un nivel salarial ridicat, ocolind astfel contributiile de asigurari sociale. Practic facilitatea de impozitare a venitului in locul impozitarii profitului a avantajat agentii economici care nu inregistrau cheltuieli semnificative sau ale caror cheltuieli in conformitate cu regulile fiscale aplicabile platitorilor de impozit pe profit ar fi fost nedeductibile. Unul din avantajele microintreprinderilor a fost faptul ca se impozitau veniturile fara a se tine cont de cheltuieli si de regimul acestora: deductibile sau nu.

Ce alternative au in prezent microintreprinderile?

Astazi, fostelor microintreprinderi le ramane alternativa de infiintare a unor PFA-uri, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau de plata a impozitului pe profit.

Impozitarea PFA-urilor, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, este reglementata de Codul Fiscal la titlul III „Impozitul pe venit”, cap. 2 „Venituri din activitati independente”.

Veniturile din activitati independente cuprind :

* veniturile comerciale, respectiv veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la paragraful urmator, precum si din practicarea unei meserii;
* veniturile din profesii libere, respectiv veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii;
* veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea).


PFA-urile si celelalte categorii similare mentionate mai sus au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat:

* impozit pe venit in cota de 16% aplicabila asupra venitului net (Legea 571/2003 art. 43);
* contributia trimestriala pentru asigurarile de sanatate in cota de 5,5% aplicabila asupra venitului net (Legea 95/2006 art. 257)
* contributia pentru concedii si indemnizatii in cota de 0,85%, aplicabila asupra venitului net, dar nu mai mult de 12 salarii minime brute pe tara (OUG 158/2005)


In situatia in care persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente nu desfasoara si activitati pe baza de contract individual de munca, acestea au obligatia sa se asigure si in sistemul sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea.

Venitul net anual din activitati independente realizat de persoanele fizice se determina prin utilizarea unuia din urmatoarele sisteme:

- pe baza contabilitatii in partida simpla ( in sistem real);
- pe baza normelor de venit;
- pe baza de cota forfetara de cheltuieli: 40% pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala; 50% pentru veniturile provenind din crearea unor lucrari de arta Monumentala.

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, respectiv determinarea venitului net ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Avantaje:

* Contabilitate in partida simpla. Conducerea unei contabilitati in partida simpla se traduce prin simplitate si volume de munca reduse (registru de incasari si plati si o singura declaratie anuala de impozit pe venit), cu consecinta reducerii riscului de eroare si de a fi sanctionati la momentul inspectiilor fiscale viitoare, precum si cu consecinta reducerii costurilor cu tinerea evidentelor contabile.
* Evitarea impozitului forfetar. Impozitul minim nu vizeaza contribuabilii persoane fizice a caror activitate independenta se desfasoara individual, ca persoane fizice autorizate, ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale sau ca intreprindere familiala.
* Dispunerea imediata de bani fara a astepta aprobarea situatiilor financiare si fara plata impozitului pe dividende. Practic nu trebuie justificata utilizarea banilor, singura obligatie fiind cea a platii impozitelor si contributiilor mentionate mai sus.
* Usurinta in infiintarea si desfiintarea persoanei fizice autorizate.

De retinut:

* Persoana fizica autorizata (PFA) nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata.
* Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale poate angaja terte persoane cu contract individual de munca.
* Intreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii. Membrii unei intreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale. Întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

PFA-urile reprezinta alternativa la microintreprinderile care au fost infiintate cu scopul de a reduce impozitarea excesiva a contractelor de munca.

De exemplu:


* in cazul in care bugetul lunar pentru postul de director financiar in cadrul unei companii este de 10.000 euro, salariul net al directorului financiar este de aproximativ 5.500 euro, iar diferenta de 4.500 euro o reprezinta taxe la bugetul de stat.
* daca acceasi suma se platea in anul 2009 pe baza de contract de prestari servicii incheiat cu o societate incadrata in categoria microintreprinderilor, venitul net (dividendele) asociatului unic ar fi fost de aproximativ 7.830 euro, dupa plata costurilor salariale minime datorate conditiei ca microintreprinderea sa aibe minim un salariat, respectiv aproximativ 370 euro pentru un salariat cu studii superioare pentru un salariu minim pe economie, a impozitului pe microintreprineri, respectiv 300 euro si a impozitului pe dividende, respectiv aproximativ 1.500 euro.
* daca acceasi suma se plateste in anul 2010 pe baza de contract de prestari servicii incheiat cu un PFA care determina venitul net pe baza contabilitatii in partida simpla, venitul net al persoanei fizice autorizate este de aproximativ 7.860 euro, dupa plata CASS si CCI, respectiv 640 euro si plata impozitului pe venit, respectiv 1.500 euro.

In exemplele precendente nu au fost luate in considerare posibilele cheltuieli ale unei microintreprinderi sau ale unui PFA care ar putea reduce nivelul impozitului pe dividende in cazul micro si al impozitului pe venit in cazul PFA, respectiv cheltuieli cu telecomunicatii, cheltuieli cu consumabilele, cheltuieli cu chiria, etc).

Atragem atentia asupra faptului ca in situatia in care PFA-ul respecta regulamentul de ordine interioara al fimei cu care are incheiat contractul de prestari servicii, utilizeaza baza materiala a firmei, face traininguri si primeste bonusuri, atunci se considera ca acest PFA are o relatie dependenta generatoare de venituri si veniturile pot fi reincadrate de organele de control in categoria veniturilor salariale. Daca PFA nu depinde de regulamentul firmei, are propria baza materiala (sediu, echipamente de calcul, mijloace de transport, etc), nu beneficiaza de traininguri, bonusuri, atunci este o forma reala de PFA.

In situatia in care fosta microintreprindere alge sa obtina incepand cu 2010 veniturile pe PFA, este necesara fie dizolvarea/lichidarea si radierea societati comerciale fie suspendarea activitatii acesteia pentru o perioada de maxim 3 ani pentru a nu fi obligata la plata impoziului minim desi nu mai obtine venituri.

Avantaje ca platitor de impozit pe profit

Continuarea activitatii unui SRL care in anii precedenti a beneficiat de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, ca platitor de impozit pe profit incepand de la 1 Ianuarie 2010 prezinta si o serie de avantaje fata de PFA sau fata de regimul fiscal al fostelor microintreprinderi:

* Raspunderea proprietarului: in cazul unui SRL, proprietarul raspunde in fata creditorilor, fie ca e vorba de stat sau de privati, cu patrimoniul firmei; de cealalta parte, PFA-ul raspunde cu averea personala.
* PFA-ul nu poate fi infiintat in orice domeniu de activitate, pentru multe PFA-uri fiind nevoie de calificare sau studii. Pentru SRL nu este nevoie de calificare. Singurele conditii sunt existenta unui sediu social (valabila si in cazul PFA) si a unui capital social de minimum 200 de lei.
* SRL-ul poate avea un numar nelimitat de angajati.
* SRL-ul platitor de impozit pe profit poate obtine venituri din dividende ca urmare a participarii in capitalul unei alte societati fara a fi impozabile (nu intra in calculul profitului brut impozabil) in timp de la fostele microintreprinderi aceste venituri erau supuse impozitului pe veniturile microintreprinderilor.
* SRL-urile platitoare de impozit pe profit pot recupera pierderile din anii precedenti in timp de fostele microintreprinderi indiferent de pierderile inregistrate erau obligate sa plateasca impozit pe venit daca nu optau pentru sistemul de plata al impozitului pe profit.

In concluzie, celor afectati de eliminarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor nu le raman prea multe alternative viabile. PFA-urile reprezinta una din aceste alternative, dar luand in considerare instabilitatea legislatiei fiscale romane nu putem sti pentru cat timp.Societatile platitoare de impozit pe profit, atat cele deja existente cat si cele noi trecute la acest regim fiscal vor cauta sa aplice scheme legale de reducere a bazei impozabile.

Nu in ultimul rand mutarea firmei in afara Romaniei (emigrarea fiscala) va fi o alternativa la care vor apela o parte din fostele microintreprinderi.
sursa http://www.avocatnet.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one