Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Mircea Andrei - secretar al şedinţelor administratorilor evazionişti de la Realitatea

19 iulie 2010

Scris de Dorina Lascăr
După cum deja presa a relatat, în urma controlului desfăşurat de ANAF la Realitatea Media SA, cei şase administratori, Liviu Luca, Iacob Baciu, Achille Duţu, Dumitru Costin, Ion Eftimie şi Marius Petcu, au fost deferiţi DNA pentru infracţiunea de evaziune fiscală pentru un prejudiciu calculat de 1,5 milioane de euro. Revista „Kamikaze“ a publicat în exclusivitate la începutul lunii iunie sesizarea penală din 12.03.2010 depusă de fiscul romånesc la DNA, pe care o puteţi citi aici.
Ce spune legea

Alineatul 25 din norma metodologică a articolului 46 din Codul fiscal, stipulează: „Persoanele fizice angajate, precum și cele care încheie contracte, altele decåt cele prin care sunt reglementate relațiile de angajare, și care desfășoară activități utilizånd baza materială a angajatorului sau a celeilalte părți contractante, în vederea realizării de invenții, realizări tehnice sau procedee tehnice, opere științifice, literare, artistice etc., obțin venituri de natură salarială“. (Normele metodologice au fost aprobate prin HG 84/03.02.2005, publicată în MO 147/18.02.2005.)Evaziunea demonstrată şi cu prevederile contractuale vizate de Mircea Andrei

Surse judiciare ne-au declarat sub protecţia anonimatului că, în urma studierii celor 333 de file ale dosarului anexat de Fisc sesizării penale, în plus faţă de cele semnalate în sesizare, anchetatorii au constatat că, din păcate pentru cei şase administratori deferiţi DNA, contractele de cesiune de drepturi de autor încheiate de Realitatea Media, chiar începånd cu februarie 2005, formular purtånd viza avocatului Mircea Andrei, conţin prevederi clare care se încadrează chiar în alineatul 25 din norma metodologică citată mai sus. Adică, înregistrarea în contabilitate a sumelor plătite pentru aceste drepturi de autor trebuia făcută ca salarii, cu taxele aferente, şi nu ca activităţi independente, avånd un procentaj al taxelor mai mic cu pånă la 50,9% din venit, bani ce ar fi trebuit evidentiaţi şi viraţi lunar către bugetul statului.


Extras din contractele de cesiune de drepturi de autor încheiate de Realitatea Media SA (Realitatea Media poartă numele de CESIONAR, și persoana fizică, autorul operei, poartă numele de CEDENT).Articolul 4. OBLIGAȚIILE CEDENTULUI

Cedentul are următoarele obligații:

a) își asumă integritatea și buna funcționare a echipamentelor care îi sunt puse la dispoziție; (...)

g) coordonează activitatea personalului desemnat de către Cesionar pentru realizarea operei, dacă acest personal există;

h) utilizează mijloacele materiale și echipamentele puse la dispoziție numai pentru realizarea obiectului contractului;Articolul 5. OBLIGAȚIILE CESIONARULUI

5.1. în realizarea obiectului contractului, Cesionarul are următoarele obligații: (...)

c) să furnizeze Cedentului mijloacele materiale necesare realizării Operelor Audiovizuale (aparatură, consumabile etc.), conform devizului întocmit de Cedent și acceptat de ambele părți, precum și personal calificat, acolo și atunci când este necesar.Sindicaliştii administratori răspund penal

De-a lungul timpului, cei cinci lideri sindicali s-au eschivat de la reacţii în presă pe tema pierderilor constante ale Realităţii, a datoriilor la stat neachitate, a evaziunii fiscale, la întrebările ziariştilor obţinåndu-se de la deja vu-ul răspuns „la revedere“ al şmecherului Liviu Luca la „Vă rog să mă credeţi că, în clipa de faţă, pe marginea acestui subiect stopăm orice discuţie, pentru că există în cadrul acestei companii şi director general, şi director economic, şef de PR, sunt îndreptăţiţi să vorbească, mergeţi la cei care vă pot da aceste informaţii“, a lui Dumitru Costin, acest nou Ioana Maria Vlas al lui Våntu, după cum plastic l-a zugrăvit Ion Cristoiu.
Dar, din păcate, conform legislaţiei romåneşti, răspunderea revine în primul rånd administratorilor societăţii cu atåt mai mult cu cåt aceste eschive: „nu ştim, nu cunoaştem, directorii conduceau“ sunt nişte minciuni sfruntate. Încă de la preluarea mandatelor de administratori, cei cinci sindicalişti s-au implicat efectiv în administrarea Realitatea Media şi Global Video Media (deţinătoarea AlphaTV).
Astfel, pentru exemplificare, vă prezentăm cum Sergiu Toader, project manager, şi celebrul Mihai Tatulici, raportau sindicaliştilor orice mişcare făcută, iar senatorul Mircea Andrei, pe atunci doar avocat şi om de afaceri, secretar al şedinţei lua notiţe de la înălţimea averii sale ce depăşeşte 20 milioane de euro:

HOTĂRÂREA CA al Realitatea TV, NR. 5, ședință la care au participat următorii membri:

- Luca Liviu - Președinte

- Popescu Ion - Membru

- Baciu Iacob - Membru

- Duțu Achille-Costin - Membru

- Brătianu Matei Radu - Membru

În calitate de invitați au participat domnul Ion Eftime - Director General, domnul Mihai Tatulici și domnul Sergiu Toader.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație a fost următoarea:

1. Numirea în funcția de secretar de ședință a domnului avocat Mircea Andrei.

2. Realizarea de către postul de televiziune REALITATEA TV a unei emisiuni cu caracter social - numită Tribuna Sindicală, denumire care se va putea schimba după realizarea unui format de emisiune de către domnul Sergiu Toader.

3. Discuții și puncte de vedere privind necesitatea realizării unei emisiuni cu caracter social.Domnul Președinte Luca Liviu arată că este necesară realizarea unei emisiuni cu caracter social având în vedere problemele cauzate de proiectul de modificare a codului muncii și de schimbările făcute în materie fiscală.

Domnul Tatulici arată că în cadrul emisiunii „Audiența în direct“ a fost invitat de către postul Realitatea TV un secretar de stat pentru discutarea problemei recalculării pensiilor.

Domnul Tatulici arată, ca urmare a acestei recalculări, că este de sperat că nu vor mai apărea diferențe majore între pensionari.

Domnul Tatulici mai arată că creșterea pensiilor va fi în jur de 13% și că în cursul săptămânii următoare, în cadrul emisiunii „Audiența în direct“, va fi invitat un specialist care să explice modul în care se va aplica cota unică și recalcularea pensiilor, explicații din care va rezulta că statul român va taxa prin aplicarea acestor măsuri pe fiecare cetățean cu 15 euro.

Domnul Sergiu Toader arată că realizarea unei emisiuni - „Tribuna Sindicală“ - ar putea afecta credibilitatea postului de televiziune.

Domnul Tatulici mai arată că în cadrul unei emisiuni sociale trebuie să fie o confruntare între reprezentanții muncitorilor și patronat.

Domnul Sergiu Toader arată că postul de televiziune Realitatea TV trebuie să fie un comunicator social în privința problemelor din agricultură, industrie, pensionari etc.Dupa deliberări, membrii Consiliului de Administrație, numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/13.10.2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și ale actului constitutiv al S.C. REALITATEA MEDIA S.A. au hotărât următoarele:

Art. 1. Numirea în funcția de secretar de ședință a domnului avocat Mircea Andrei.

Art. 2 Realizarea, de către postul de televiziune REALITATEA TV, a unei emisiuni cu caracter social - a cărei denumire se va stabili după realizarea unui format de emisiune de către domnul Sergiu Toader.Fostul procuror instituie cenzura prin anexa la contractul de cesiune de drepturi de autor

Astfel, în Anexa 3, alineatul h, la contract, Mircea Andrei instituie obligaţia ziaristului de a-şi „armoniza“ (a se citi autocenzura) activitatea publicistică:
„h. au datoria de a respecta strategia editorială a REALITATEA TV şi a departamentului din care face parte, armonizându-şi în mod coerent activitatea publicistică cu aceste politici. Ziaristul de televiziune va respecta disciplina redacţională şi auditul redacţional, ca şi principiile de solidaritate ale muncii în echipă. El îşi va trata cu egal respect atât superiorii, cât şi subordonaţii“.
Credeam că singura politică la care trebuie să se armonizeze fiecare ziarist din Romånia este politica adevărului şi a informării corecte, aşa cum rezultă din articolul 1 al Codului Deontologic al Ziaristului, adoptat de Clubul Romån de Presă: „Ziaristul are datoria primordială de a relata adevărul, indiferent de consecinţele ce le-ar putea avea asupra sa, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat“.
Tot prin aceeaşi anexă, la alineatul L, acelaşi Mircea Andrei instituie obligativitatea ziaristului ca „să nu pretindă şi să nu accepte foloase necuvenite de la alţi salariaţi sau de la persoane din afara societăţii, pentru acţiuni proprii care ţin de realizarea sarcinilor de serviciu, sau să intermedieze ori să influenţeze rezolvarea sarcinilor proprii de către alţi angajaţi ai S.C. REALITATEA MEDIA S.A. contra unor foloase necuvenite“, menţionånd la punctual „u“ că “Solicitarea/primirea de foloase necuvenite în scopul promovării/distorsionării unor informaţii, şantajul, abuzul în serviciu, traficul de influenţă sunt infracţiuni şi descalifică profesional şi civic pe acela care le înfăptuieşte“.
Poftim? De ce nu a prevăzut oare dl. Mircea Andrei ca obligaţie pentru ziarişti şi necomiterea altor infracţiuni: să nu fure, să nu omoare, să nu violeze? Există pericolul unei practici curente printre ziariştii de la Realitatea de primire de foloase necuvenite, şantaj, abuz în serviciu şi trafic de influenţă?
Nooooo credem!
sursa :http://www.curentul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one