Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Abateri de milioane de lei la Institutul „Victor Babeş“, sub conducerea prietenului lui Oprescu

30 martie 2010

Scris de Oana Voinea
Curtea de Conturi ne dezvăluie pe ce s-au tocat în 2008 banii României

Clădiri şi terenuri proprietatea statului care nu au fost înregistrate în patrimoniu, avansuri acordate fără existenţa devizului de lucrări, contracte de 166.000 euro acordate prin încredinţare directă sau bunuri casate fără a avea la bază documente legal întocmite sunt cåteva dintre abaterile constatate de Curtea de Conturi la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Dr. Victor Babeş„ sub conducerea acad. prof. dr. Laurenţiu Mircea Popescu.
Fost parlamentar PSD şi prieten cu Sorin Oprescu, Laurenţiu Mircea Popescu este alintat în breaslă „Don Lorenzo“.
În cazul Institutului „Dr. Victor Babeş“, Curtea de Conturi a găsit mai multe abateri de la legalitate şi regularitate care au condus la identificarea de venituri suplimentare datorate bugetelor publice.
În urma controlului s-au constatat neconstituirea şi nevirarea în cuantumul legal a impozitului pe profit, managementul acestui institut neluând toate măsurile legale pentru a identifica, stabili, înregistra, urmări şi încasa creanţe, reprezentând obligaţii către bugetul de stat. De asemenea, raportul Curţii arată că nu s-a constituit şi virat TVA datorat pentru veniturile obţinute din închirierea unor spaţii. Cuantificarea acestor abateri a însumat 157.000 lei, o parte din aceste creanţe bugetare fiind parţial recuperate în timpul acţiunii de control.
Potrivit raportului, în urma controlului au fost constatate şi unele abateri financiar-contabile, care au condus la denaturarea datelor raportate prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2007 şi 31.12.2008, în sumă totală de 12.593.000 lei.
În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea institutului, nu a modificat actul constitutiv privind organizarea şi funcţionarea sa, astfel încât acesta să se încadreze în prevederile legale în vigoare la data derulării acţiunii de control.
Reglementarea statutului juridic al institutului, încadrarea în prevederile legale a numărului membrilor Consiliului de Administraţie şi modificarea organigramei, a regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii sunt modificările care, potrivit raportului, trebuiau discutate şi aprobate în Consiliul de Administraţie al institutului, în vederea transmiterii şi aprobării de către Ministerul Sănătăţii, în calitate de minister coordonator.
Totodată, raportul arată că bunurile proprietate publică şi privată a statului administrate de institut nu sunt înregistrate distinct în patrimoniul acestuia.
Astfel, deşi Institutul „Victor Babeş“ are în administrare bunuri proprietate publică (clădiri şi teren), acestea nu sunt înregistrate distinct în contul „Patrimoniu Public“.
În cazul Bugetului de venituri şi cheltuieli (BVC) întocmit de institut pe anii 2007 şi 2008, s-a constatat că veniturile realizate şi cheltuielile efectuate pe anul 2007 au depăşit nivelul aprobat prin Ordinul nr. 1.263/2007, emis de Ministerul Sănătăţii, în calitate de minister coordonator. Deşi pe parcursul anului 2007 atât nivelul veniturilor, cât şi volumul cheltuielilor institutului nu s-au încadrat în prevederile bugetare iniţiale, institutul nu a solicitat rectificarea acestuia.
Mai mult, Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului pe anul 2008 nu a fost aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, aşa cum prevede art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002.

Încredinţări directe

Raportul Curţii mai arată că în Planul de achiziţii întocmit pe anul 2008 nu a fost înscrisă suma totală de 662.000 lei (fără TVA), respectiv 166.000 euro. Astfel, în perioada februarie-decembrie 2008, institutul a încheiat 12 contracte, prin încredinţare directă, pentru lucrări de amenajare, renovare, finisare, modernizare. Deşi valoarea contractelor încheiate a depăşit plafonul stabilit prin lege pentru „încredinţare directă“, respectiv 10.000 euro, institutul a aplicat această procedură contrar prevederilor art. 19 din OG nr. 34/2006. Totodată, în cazul unui contract de achiziţii lucrări încheiat în anul 2008, s-a constatat că au fost acordate avansuri în sumă totală de 105 mii lei, fără existenţa devizului de lucrări.
Inspectorii Curţii au mai constatat că pentru bunuri în valoare de 522.000 lei nu au fost întocmite „fişe de magazie“ în vederea evidenţierii acestora în patrimoniu şi nici „fişa de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţă“, prin care aceste bunuri au fost transferate către persoanele care le gestionează direct.
Totodată, s-a constatat că bunuri din patrimoniu, în sumă de 222.000 lei, au fost casate fără a avea la bază documente legal întocmite. Raportul mai arată că institutul nu a evidenţiat în patrimoniu, respectiv nu a întocmit, nota de intrare recepţie la data creării obligaţiei de plată, respectiv data primirii acestora, pentru bunurile de natura mijloacelor fixe şi a materialelor lăsate în custodie la terţi, în valoare de 1.739.000 lei. Pentru aceste bunuri a fost întocmit numai procesul-verbal de custodie, ceea ce a denaturat conturile de mijloace fixe şi materiale, neexistând certitudinea că produsele lăsate în custodie au fost efectiv livrate.
sursa http://www.curentul.ro/
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one