Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Propunere legislativa prin care amenzile de circulatie vor fi platite functie de veniturile soferilor

2 aprilie 2010

Catre : BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

In conformitate cu prevederile art. 85 alin.[2] din Regulamentul Senatului republicat, va inaintam spre dezbatere si adoptare propunerea de modificare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in M. Of. 958/28 Decembrie 2002, republicata in M. Of. 670/03 August 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat


EXPUNERE DE MOTIVE

Asistam nu de putine la ori la comiterea unor accidente grave de circulatie, soldate cu victime umane sau cu prejudicii materiale , comise de persoane ce detin averi colosale, figureaza prin tot felul de topuri ale bogatiei ; de foarte multe ori, aceste persoane sfideaza autoritatile si incalca legea tocmai pentru ca stiu ca isi permit sa plateasca amenzile prevazute de Codul Rutier, cuantumurile acestora fiind minuscule prin raportare la veniturile lor; Au astfel impresia ca isi pot subordona legea si reprezentantii legii daca grosimea contului bancar detinut este suficient de mare astfel incat sa considere ca a respecta legea este o optiune in lumea celor bogati. De cate ori politistul nu a fost sfidat aruncandu-i-se pe geam in bataie de joc o hartie de 200 sau 500 de ron ? De cate ori nu am vazut in mass-media relatate cazurile unor personaje cu venituri foarte mari care pretind ca pentru ei este mai "profitabil" sa incalce Codul Rutier, sa ignore legea, si sa plateasca amenda, decat sa ni se alinieze noua celor pentru care legea inseamna o bariera dincolo de care nu putem trece pentru ca nu ne permitem ? Acest sistem se aplica cu succes in alte tari din UE, asa cum este de exemplu cazul Austriei ; am exemplificat cu documente atasate modul in care se aplica aceasta sanctiune in mod diferentiat fata de veniturile conducatorului auto care incalca legea, si va pot spune ca rezultatele au fost efectiv spectaculoase atat la nivelul incasarilor cat si in ceea ce priveste domolirea persoanelor care au impresia ca pot cu bani sa isi cumpere inclusiv dreptul de a incalca legea.

In conditiile in care in majoritatea statelor europene [ Austria, Germania, etc ] valoarea sanctiunilor contraventionale a ajuns sa fie stabilita in functie de venitul contravenientilor, modalitatea de stabilire a unui asemenea regim sanctionator avand la baza tocmai aprecierea conform careia prin aplicarea unui asemenea sistem caracterul punitiv al legii isi atinge scopul,

Pe fondul cresterii in ultimii ani a numarului de accidente rutiere si implicit al numarului victimelor acestor accidente,

In conditiile in care actualul regim sanctionator duce la stabilirea unor sanctiuni contraventionale de natura financiara nesemnificativa pentru anumite categorii sociale, cu raportare la veniturile acestora,

Cu trimitere la faptul ca, prin referire la cele precizate anterior, pentru asemenea categorii de persoane, caracterul punitiv al legii (cu trimitere la valoarea amenzii contraventionale) ajunge sa fie inexistent sau nesemnificativ pentru anumite categorii sociale,

Pe fondul celor mai sus precizate se ajunge la nerespectarea legislatiei privind regimul circulatiei pe drumurile publice si implicit la producerea unor accidente grave chiar de catre acele categorii sociale carora veniturile le permit achizitionarea asazisilor “bolizi” sau “limuzine” si pentru care actualul cuantum al amenzilor este nesemnificativ,

Tinand cont de faptul ca aplicarea unui asemenea regim sanctionator poate genera atat o reducere a numarului de accidente rutiere, cat si o crestere a incasarilor la bugetul de stat in conditiile majorarii semnificative a cuantumului amenzilor, In scopul completarii cadrului legislativ, al optimizarii acestuia si al alinierii la legislatia europeana,

In temeiul Art. 74 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile art. 85 alin.[2] din Regulamentul Senatului republicat, inaintam prezentul proiect de lege.

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

Lege

Pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in M. Of. 958/28 Decembrie 2002, republicata in M. Of. 670/03 August 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege :

Articolul I : Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


“Art.98. - (1) Amenzile contraventionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.
(2) Valoarea punctului-amenda se va stabili astfel:

a) 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarâre a Guvernului, pentru contravenientii cu ale caror venituri anuale stabilite conform fisei fiscale pentru anul anterior nu depasesc 30000 lei;

b) 2% din venituri pentru contravenientii cu ale caror venituri anuale stabilite conform fisei fiscale pentru anul anterior sunt cuprinse intre 30.000 si 300.000 lei;

c) 1% din venituri pentru contravenientii cu ale caror venituri anuale stabilite conform fisei fiscale pentru anul anterior sunt mai mari de 300.000 lei.

(3) Contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, în functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea îl prezinta.
(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:
a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;
c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;
d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;
e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.
(5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice.”

Art. 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


“ Art.109. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României de catre politistii de frontiera.
(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) În cazurile prevazute la alin.(2), procesul-verbal se poate încheia si în lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionându-se aceasta în procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.
(31)Contravenientii vor avea obligatia prezentarii fisei fiscale privind veniturile pentru anul anterior in termen de 15 zile de la solicitarea agentilor constatatori sau a personalului incadrat in institutiile specializate pentru incasarea amenzii, dupa caz.

(32) Nedepunerea fisei fiscale in termenul mentionat la Alin. (4) se sanctioneaza cu stabilirea valorii maxime a punctului-amenda.

(4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si modalitatea de stabilire si aplicare a contraventiei se stabilesc prin regulament.
(5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
(6) Pentru amenzile contraventionale în cuantum de pâna la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
(7) În cazul prevazut la alin.(6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentând contravaloarea amenzii în care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savârsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara.
(8) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se achită în condiţiile legii şi se fac venit integral la bugetele locale.
(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.”

Articolul II : “În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotarârea de modificare si completare a Hotarârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

INITIATOR

Senator URBAN IULIAN

Grupul Parlamentar al PDL din Senat
sursa http://www.urbaniulian.ro
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one