Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
În Evanghelia după Ioan, citim cum Iisus spune: "Lucraţi, nu pentru mîncarea cea pieritoare, ci pentru mîncarea ce rămîne spre viaţa veşnică şi pe care o va da vouă Fiul Omului".

Iisus foloseşte comparaţia cu hrana pentru a face să se înţeleagă ce aduce el omenirii. Sînt două feluri de viaţă şi două feluri de hrană: hrana pentru trup, care dă o "viaţă muritoare"... şi hrana pentru suflet, venită din cer, care dă "viaţa veşnică".

Creat de Dumnezeu şi făcut pentru Dumnezeu, omului îi este foame şi sete de Dumnezeu. Nimic în afară de Dumnezeu nu‑l poate satisface pe deplin. Toate felurile de hrană pămîntească lasă fiinţa umană nesăturată. Iisus nu ne invită să dispreţuim "pîinea de toate zilele", ci să dorim şi "pîinea vieţii veşnice".

Iisus nu ne cere să devenim leneşi în "munca" necesară pentru viaţa cetăţii umane însă ar vrea să "lucrăm" cu aceeaşi ardoare pentru a căuta o viaţă care nu va fi muritoare! Spre deosebire de Buddha, Iisus nu invită să suprimăm dorinţele noastre, ci, dimpotrivă, să le amplificăm; nu vă mulţumiţi să doriţi fărîma de viaţă trecătoare, care este a voastră în mod natural, ci mergeţi pînă acolo încît să doriţi o viaţă veşnică şi faceţi ce trebuie pentru aceasta, ca să o trăiţi încă de pe acum!

Preot Cornel Cadar
sursa http://www.evenimentul.ro/
 

De prin presa adunate ( da clik meniu) - 16 - AUGUST - 2010 ARHIVA-CONTINUARE PE - www.selectiipresa1marian.webgarden.ro

 
 

Finanţare de 150 milioane de euro pentru exploataţiile agricole

14 mai 2010

Autor: Mona Scărişoreanu
Publicat: 14 Mai 2010
Vizionari: 98;

Fermierii care au nevoie de finanţare pentru dezvoltarea de noi plantaţii sau achiziţionarea de utilaje pot solicita fonduri nerambursabile până la sfârşitul acestei luni.

Din bugetul total alocat dezvoltării exploataţiilor agricole din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, 60 de milioane de euro sunt pentru sectorul vegetal şi 90 de milioane de euro, pentru sectorul animal. Se acceptă solicitări de finanţare nerambursabilă de minimum 5.000 de euro şi maximum 1.600.000 de euro.

Pot solicita finanţare PFA, dar şi persoanele fizice care devin PFA în maximum 60 de zile de la aprobarea cererii de finanţare, întreprinderile familiale şi cele individuale, asociaţiile familiale, societăţile pe acţiuni, SRL, societăţile agricole, grupurile de producători etc.

Nu îndeplinesc condiţia de eligibilitate: fermele de subzistenţă şi organizaţiile de producători din sectorul legumelor şi fructelor; beneficiarii înregistraţi în lista Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) ca debitori în Programul SAPARD şi la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), până la achitarea integrală a datoriei, inclusiv a majorărilor de întârziere; cei care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR, din iniţiativa APDRP, dacă rezilierea s-a produs mai devreme de un an; beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.

Proiectul trebuie să fie însoţit de următoarele documente: cererea de fi nan­ţare, memoriu justificativ (pentru proiecte care prevăd doar plantaţii, fără lucrări de construcţii-montaj) sau studiu de fezabilitate (dacă sunt prevăzute lucrări de construcţii-montaj), copie de pe actul de proprietate al terenului şi/sau al clădirii, avizele şi autorizaţiile pentru construire.

Ce fel de proiecte se finanţează

Sunt acceptate proiecte având drept scop: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă; construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol; construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi a instalaţiilor de irigat; achiziţionarea de utilaje, echipamente, maşini, instalaţii şi mijloace de transport necesare desfăşurării activităţii; înfiinţarea unor plantaţii şi pepiniere; investiţii în apicultură.

Nu se finanţează achiziţionarea de bunuri second-hand, achiziţionarea de teren, costurile operaţionale, comisioanele bancare etc. Dosarele se depun la oficiile judeţene de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit. Rambursarea cheltuielilor eligibile se va face în maximum 90 de zile calendaristice. Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau să modifice investiţia realizată prin proiect timp de cinci ani de la ultima plată efectuată de APDRP.

1,6 milioane de euro reprezintă suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect

sursa http://www.capital.ro
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one